Novice

27. marec, 2015
Nova Hoferjeva trgovina v poslovni coni Čirče v Kranju

Kranj, 26. marec 2015 – Z odprtjem druge Hoferjeve trgovine v Kranju je zaživela tudi nova poslovna cona Čirče ob Smledniški cesti. Trgovska veriga podjetja Hofer je na tej lokaciji prva videla svojo poslovno priložnost. Že prvi dan so poželi zanimanje obiskovalcev, ki so se v velikem številu udeležili odprtja trgovine. Novo kranjsko pridobitev si je ogledal tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar.


Vodstvo podjetja Hofer je županu predstavilo prostore nove trgovine, ki je že 76 v Sloveniji. Trgovski prostori obsegajo 900m2 površin, ponudba pa je standardna kot v drugih trgovinah, torej gre za živilske izdelke in blago široke potrošnje. Na današnji dan so bili seveda zanimivi prav posebni popusti, ki so k nakupu spodbudili številne obiskovalce. Župan si je ogledal tudi ostale prostore prodajalne, ki obiskovalcem niso vidni, in dejavnosti, ki se odvijajo v ozadju trgovine, od prostorov za peko kruha, hladilnico, skladiščni prostor...


Pozdravil je novo pridobitev v Kranju, še posebej ga veselil dejstvo, da se je z novo trgovino odprlo tudi 15 novih delovnih mest. Prav tako je velikega pomena, da je Hofer v okviru opremljanja zemljišča uredil tudi infrastrukturo in tako omogočil, da se poslovna cona v Čirčah začne razvijati. Brez osnovne ureditve, ki je tudi predvidena v prostorskem aktu za Čirče, namreč zazidava območja ni mogoča. Del infrastrukture ob Smledniški cesti je namenjen tudi občanom: del kolesarske steze ter primarni kanalizacijski vod in vodovod, ki bosta omogočala priključevanje delov naselij Čirče oziroma Hrastje.