Novice

23. april, 2013
Nova oblika dovoljenja za prebivanje

V Sloveniji bo 18. maja 2013 stopila v veljavo nova oblika dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za državljane tretjih držav. Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, naj čim prej, najkasneje pa do 18. maja 2013, zamenjajo dovoljenje za stalno prebivanje v obliki nalepke v potnem listu za dovoljenje v obliki kartice.


Kartična oblika dovoljenja je bila uvedena z novim zakonom o tujcih, nalepka pa velja le še do omenjenega datuma. S tem se bodo tujci izognili morebitnim nevšečnostim pri dokazovanju svojega statusa in pri
uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz tega statusa, vključno z nemotenim potovanjem zunaj Republike Slovenije. Zmanjšali bodo tudi možnost ponareditve listine. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko tujci zamenjajo pri upravni enoti na območju, kjer prebivajo. Stroški kartice znašajo 12 evrov.


Tujcem nova oblika dovoljenja za prebivanje omogoča lažje in varnejše poslovanje. Državljan tretje države lahko z novim biometričnim dovoljenjem za prebivanje, poleg zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji, izkazuje svojo istovetnost. Pri prehodu državne meje se mora tujec izkazati s potnim listom in izkaznico.


Pogoji za izdajo posamezne vrste dovoljenja za začasno prebivanje ostanejo isti. Dodatno mora tujec, ki je dopolnil 6 let, k prošnji za izdajo oz. podaljšanje dovoljenja za prebivanje dati dva prstna odtisa in fotografijo, ki kaže pravo podobo tujca (velikost 3,5 x 4,5 cm).

 

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija vsem tujcem in delodajalcem svetujeta, da pravočasno vlagajo prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje, saj prioritetna izdelava dovoljenja ni mogoča.

 

Več informacij je na voljo tudi v tej priponki:

Plakat