Novice

23. julij, 2015
Obnova ceste Kranj-Rupa-avtocestni nadvoz

V letu 2014 začeta in v letošnjem letu zaključena investicija zajema razširitev cestišča, gradnjo pločnika, ureditev meteorne kanalizacije, gradnjo fekalne kanalizacije ter obnovo vodovoda in javne razsvetljave na trasi med vodovodnim stolpom in avtocestnim nadvozom na Rupi. Investicija se delno pokriva s traso projekta »Primarni vodovod zajetje Bašelj – Kranj«. Vrednost celotnega projekta znaša 1,3 milijonov evrov z vključenim DDV. V prvem polletju 2015 se je projekt v večini zaključil, potrebna so samo še finalna dela in odprava napak.