Novice

14. julij, 2014
Javna razgrnitev Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2014-2020

Občanke in občane mestne občine Kranj ter vso zainteresirano javnost obveščamo, da poteka je javna razgrnitev predloga Strategije razvoja turizma v mestni občini Kranj 2014-2020. Javna razgrnitev bo potekala od 14. 7. 2014 dalje do vključno 30. 9. 2014. V sklopu javne razgrnitve bo izvedena javna razprava, ki je predvidena v četrtek, 28. 8. 2014, ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj.

 

Predlog Strategije razvoja turizma v mestni občini Kranj 2014-2020 na novo določa strateške cilje razvoja turizma v Kranju, postavlja prednostne naloge in določa ključne kazalnike razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Predlog je bil pripravljen strokovno, izvedenih pa je bilo več delavnic z ključnimi akterji v turizmu na območju kranjske občine. Prednostni projekti so zastavljeni tako, da bodo spodbujali razvoj turistične dejavnosti in prinašali nova delovna mesta. Predlog Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2014-2020 je upošteval usmeritve novega Partnerskega sporazuma z EU 2014-2020, upošteval je usmeritve predloga Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023 in je usklajen z predlaganimi regijskimi razvojnimi programi.

 

Na predlog Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2014-2020 lahko občani in ostala zainteresirana javnost dajo pripombe do vključno 30. 9. 2014 na elektronski naslov: strategija.turizem@kranj.si. Pripombe je možno dati tudi pisno v pisarni 192 v drugem nadstropju stavbe Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1 v času uradnih ur.

 

Pripombe naj bodo jasne in naj vsebujejo tudi možne rešitve. Na pripombe se ne bo odgovarjalo, temveč bodo obravnavane hkrati po zaključku javne razgrnitve.

 

Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2014-2020