Novice

16. avgust, 2016
Franci Benedik 1937 - 2016

Nismo se mogli sprijazniti, da nas je   tako hitro in iznenada zapustil Franci  Benedik, učitelj,  velik ljubitelj narave, gora, aktiven planinec, skrben pedagog, izjemno požrtvovalno aktiven  in strokovno usposobljen mentor mladim planincem. Njegova življenjska pot in tudi prvi koraki v gorske strmine so se mu zgodili v rojstni vasi v Strmici v Selški dolini. V letu 1961, ko je njegova družina prišla v Kranj,   je  pričel z velikimi hotenji po zahajanju v gore, da bi jih osvajal, jih podoživljal in se  oziral na gorske vršace z željo, de  bi jih kar najpopolneje spoznal in osvojil. Že v rani mladosti mu je s tako odločitvijo uspelo osvojiti, se povzpeti na vse vrhove »Slovenske planinske poti – transverzale«. Hotel je postati in postal je planinsko kompleten in izobražen planinec.


Po končanem študiju zgodovine in zemljepisa se je v l. 1968 zaposli na OŠ Simon Jenko v Kranju in ostal v tej ustanovi do upokojitve l .2004. V   letu 1968 se je tudi aktivno vključil v delo mladinskega odseka pri Planinskemu društvu Kranj postal koordinator mladih planincev po osnovnih šolah takratne Občine Kranj. Z učitelji mentorji po OŠ so zbrali v letu več kot 600 članski kolektiv mladih planincev, kar je bil takrat najmočnejši steber kranjskega planinstva. V sedemdesetih letih, l. 1973 je bil izvoljen   za načelnika Mladinskega odseka /MO/ PD Kranja, katerega je vodil štiri desetletja.  V letu 1974 je MO PD Kranj  organiziral v Sloveniji prvo in prvič   prireditev : mladinski planinski kviz: »Mladina in gore«. Dogodek je bil vse slovensko mladinsko in planinsko odmeven , ki je nato zaradi aktualnosti in pomembnosti  postal vse slovenska planinska tradicionalna prireditev s sodelovanjem in pod pokroviteljstvom PZS in strokovnim sodelovanjem Mladinske komisije PZS.


Francijeva zasluga, vztrajnost, volja in pomembnost je bila, da  je bila vsako leto organizirana planinska šola za mlade iz vseh področij OŠ občine. Mlade so tudi seznanjali s tehniko plezanja. Redno so se organizirala planinska predavanja po OŠ pa tudi SŠ. Ne malo je bilo organiziranih tudi letnih planinskih taborov. In enako je Benedik imel in izvajal skrb za izvajanje strokovno načrtovanje planinskih pohodov, tur, izletov. Enako skrb, kot za mlade planince pa je Franci  skrbno izvajal aktivno koordinacijo  in planinska sodelovanja z učitelji po OŠ; to je program za vse stranska izvajanja planinskega usposabljanja.


Od gora, mladih planincev, stanovskih gorskih tovarišev, učiteljic, učiteljev, vzgojiteljev, članov organov društva se je  Franci  sicer poslovil, ostal pa je  kot » ogledalo«, vedno dobre volje, vedno je znal  pomagati človeku v stiski, bil vzor poštenja in tudi osebnost, ki je v največji meri  skrbel za kar najboljši odnos, počutje in dobro voljo med planinci, ljudmi. Ljubezen do gora je ostala v njem vse življenje.


V  obdobju, ko je bil  član UO PD  je bil obenem  tudi član številnih delovnih komisij in odborov, dva mandata pa je bil tudi podpredsednik PD Kranj. Za tako predano delo vzgoji in oblikovanju mladih planincev v odnosu do spoštovanja gorske narave, prizadevanja, da bi v planinskih šolah mladi dojeli kar največ znanja in praktikuma za varno gibanje v gorskem svetu, kot tudi, da bi postali in ostali slovenskemu planinstvu zavedno, trdno pripadni planinci, je Franci Benedik prejel vsa najvišja  odličja PZS, PD Kranj , Občine pa tudi »svečano listino za življenjsko delo« PZS, katero  je z največjim veseljem prejel, ko je  bil že v pokoju . Francija se bomo spominjali, z vso spoštljivostjo in zahvalo, da je tako prizadevno, strokovno  skrbel skozi štiri desetletja za zdravo in napredno  oblikovanje na tisoče  mladih planincev.


Franc Ekar