Novice

21. junij, 2016
Novo parkirišče pred starim Kranjem Kranj – prijeten postanek tudi za avtodomarje z ogledom starega mesta Mestna občijavascript:void(0)na Kranj pristopila k Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji (MPZA)

Kranj, 21. junij 2016 – »Kranj je eno redkih mest v Evropi, kjer smo uredili počivališče za avtodome v središču oz. v bližini mesta. Zagotovo je to dodana vrednost k turistični ponudbi našega mesta,« je v uvodnem pozdravu dejal župan Boštjan Trilar ob odprtju.

Kranj je bogatejši za še eno parkirišče, ki je tik pred vstopom v staro mestno jedro in velja za največjo pridobitev parkirnih mest na območju Kranja v zadnjih nekaj letih. Parkirišče Stara Sava sočasno predstavlja tudi oživitev degradiranega območja in s tem prijaznejši vstop v mestno jedro. Parkirišče je urejeno na območju, ki je že bilo komunalno opremljeno tako, da ureditev parkirišča ni vključevala gradbenih del, in so se površine zgolj utrjevale, vsi elementi na parkirišču pa so začasni in demontažni. Obenem gre tudi za enega ključnih ukrepov, s katerim želi Mestna občina Kranj razvijati  mesto središče. Z ureditvijo začasnega postajališča za avtodome na spodnjem platoju parkirišča se daje podpora in možnost razvoja turizma v Kranju. Investitor v parkirišče in postajališče za avtodome je Komunala Kranj d.o.o. Ureditev je prav tako izvedla Komunala Kranj skupaj s podizvajalci.


Parkirišče Stara Sava je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela. Na zgornjem delu je 55  parkirnih mest za osebna vozila obiskovalcev in 30 mest za abonente. V spodnjem delu je 130 parkirnih mest za abonente in postajališče za 6 avtomodov. Vsa parkirna mesta za abonente so že oddana v najem. Zgornji plato, ki je namenjen kratkotrajnemu parkiranju ima površino cca. 2400 m2, medtem ko ima spodnji plato, ki je namenjen abonentom in postajališču za avtodome površino cca. 5.500 m2.


Za urejanje zelenega pasu parkirišča sta poskrbela Zavod za spodbujanje družbene solidarnosti in Društvo arhitektov KrArh. Sodelovala so tudi ostala društva in prostovoljci, ki so prispevali k uspešni prostovoljni delovni akciji ozelenitve štirimetrskega pasu. Tako je nastal mini park z velikim imenom, Park vrednot. Z materialom je na pomoč priskočila tudi Komunala Kranj. Strošek ureditve kompletnega območja Stare Save je bilo cca. 70.000 EUR.


Cena parkiranja je 1 EUR na uro od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro, ob sobotah med 6. in 13. uro, ob nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno.

PARKIRIŠČE ZA AVTODOME
Postajališče za avtodome je urejen prostor za krajši postanek in počitek med potovanjem z avtodomom.

Tehnični podatki o postajališču.
Parkirišče je namenjeno za 6 avtodomov. Toliko ima tudi posebni stebriček priključkov za elektriko. Urejen je plato za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Avtomat ima tudi priključek za polnjenje z vodo. Z razdaljo za dva parkirišča je nato oddaljen avtomat za elektriko s šestimi priključki. Cena parkiranja za avtodome bo 8 EUR na dan.

MOK JE PRISTOPILA K MREŽI POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME PO SLOVENIJI (MPZA), KI SE JI JE PRIDRUŽILO ŽE 57 OBČIN
Nosilec projekta je Občina Mirna, ki je junija 2014 na Mirni predstavila pobudo, da bi povezali občine pri načrtovanju, urejanju in predvsem promoviranju postajališč za avtodome s standardizirano kakovostno oskrbo. S tem bi narisali Slovenijo na zemljevid popotnikom z avtodomi prijaznih destinacij. Število občin partneric v projektu se od predstavitve ideje tedensko spreminja. V projekt so vključene občine, ki jih druži zavest, da so popotniki z avtodomi dragoceni gostje, ki si želijo obiskati, raziskovati in doživeti Slovenijo od blizu in nikakor ne le z avtoceste. Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (MPZA SLO) korak za korakom stopa proti zastavljenemu cilju – bogato in raznoliko slovensko turistično ponudbo predstaviti skozi oči popotnika z avtodomom in jo zbrano na enem mestu kratko in jedrnato ponuditi obiskovalcem naše lepe dežele. Nosilna občina z vsako od občin partneric na podlagi prejete pristopne izjave podpiše tudi pogodbo o sodelovanju in sofinanciranju aktivnosti. Pogodbo »O SODELOVANJU PRI IZVEDBI PROJEKTA MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME PO SLOVENIJI«, sta danes, v torek, 21.6.2016 podpisala župan MOK Boštjan Trilar in pa župan občine Mirna Dušan Skerbiš. Že decembra 2105 pa je MOK podpisala pristopno izjavo k projektu.

CILJI MPZA:
•    v sodelovanju s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo
•    ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji – naj spoznajo turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu, peš ali s kolesom, ne z avtoceste
•    skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi
 

Potenciali avtodomarskega turizma
Popotniki z avtodomom predstavljajo pomemben del t. i. kamping turizma. V Evropi je vsakodnevno na cesti okoli milijon avtodomov, po podatkih European Caravan Federation jih je registriranih okoli milijon in pol.


Avtodomi so tako – tudi zaradi moderne opreme, ki omogoča visoko stopnjo neodvisnosti in udobja – vse bolj priljubljeni med evropskimi kupci. Na evropskem turističnem trgu beležijo več kot 50 milijonov nočitev v avtodomih izven kampov.


Smisel PZA po Evropi (in tega so gostje vajeni) je: prideš, prespiš, plačaš in greš, ko želiš. Uporaba PZA prinaša svobodo, da postanek popotnika spodbuja, da zapravlja v okolici, kupuje lokalne pridelke, obiskuje znamenitosti, prireditve, restavracije itd.

Besedilo: Ana Vizovišek in Ines Zabret, MOK
Foto: Ines Zabret, MOK