Novice

29. oktober, 2012
Podpis sporazuma z mrežo gorenjskih nevladnih organizacij GROZD

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik in župan Občine Tržič Borut Sajovic so v četrtek, 25. oktobra 2012, podpisali sporazum z mrežo gorenjskih organizacij GROZD, ki je namenjen razvoju tesnejšega, učinkovitejšega in enakopravnega sodelovanja nevladnih organizacij z lokalnimi skupnostmi.
Resolucijo o normativni dejavnosti je novembra leta 2009 sprejel državni zbor  in določa štiri načela, ki naj bi se jih pri pripravi predpisov držali državni organi:
·         načelo presoje učinkov predpisov na vse plasti življenja,
·         načelo poenostavljanja zakonodaje,
·         načelo odpravljanja administrativnih ovir in načelo sodelovanja z javnostjo pri pripravi predpisov.
Gre torej za poglabljanje partnerstva med lokalnimi skupnostmi, ki so temelj delovanja nevladnih organizacij, in na drugi strani krepitve vseh storitev, ki jih nevladne organizacije izvajajo za občanke in občane.
 
Sporazum med Mestno občino Kranj in mrežo gorenjskih nevladnih organizacij GROZD prinaša zavedanje, da lokalna politika in njeno odločanje pomembno vpliva na delovanje nevladnih organizacij. S spodbujanjem in podporo prostovoljstva v lokalnih skupnostih, z močnimi, raznolikimi in neodvisnimi nevladnimi organizacijami, s spodbujanjem ljudi k vključevanju v aktivnosti lokalne skupnosti, z zagotavljanjem priložnosti in podpore za prostovoljno delo v lokalni skupnosti ter s promocijo enakih možnosti in različnosti sporazum prinaša pozitiven vpliv v lokalno okolje, v lokalna razvojna partnerstva in izvajanje strategij Mestne občine Kranj.
 
Kot je povedal župan MO Kranj Mohor Bogataj, kranjska občina velik del proračunskih sredstev namenja prav nevladnemu sektorju.V vsakoletnem proračunu namenja sredstva za programe in projekte nevladnih organizacij (društev, združenj, zavodov ipd.), ki delujejo na področjih za mladino, veterane, upokojence, šport in kulturo. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Mestna občina Kranj tako vsebino sporazuma v glavnem že izpolnjuje. Za leto 2012 je bilo razdeljeno 1,261 milijona evrov. Razpisi za leto 2013 so že pripravljeni, izvedene bodo tudi inštruktaže za lažje izpolnjevanje in oddajo vlog za zainteresirane organizacije, višina sredstev pa bo znana po sprejetju proračuna 2013.
 
Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik  je dejal, da so v preteklosti že pokazali in sodelovali z vsemi nevladnimi organizacijami in da je pri tem izredno pomembno prostovoljstvo. Le-to bodo spodbujali še naprej,  kajti prepričan je, da je še veliko rezerve in da je to lahko tudi vodilo, da pridemo iz krize boljši, bolj trdni.  
 
Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic je za konec dejal, da sto delujočih in relativno normalno financiranih društev dokazuje, da je Tržič društveno in družabno bogato mesto. S tem tudi potrjujejo, da je nevladni sektor vsekakor pomemben, podpis sporazuma pa je velika zaveza in obveza, da bodo tisti, ki zagotavljajo finance, temu sektorju namenili večji kos pogače. Na drugi strani to pomeni veliko obvezo tudi za društva, da bodo delala in ustvarjala na tistih področjih, ki so v teh kriznih časih najpomembnejša.

(od leve) Beno Fekonja – vodja projekta GROZD, župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, Matjaž Vouk – predsednik Mreže GROZD, župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, Gregor Pešak – koordinator Mreže GROZD