Novice

10. februar, 2014
Odprtje Centra za zdravljenje odvisnosti

Kranj, 7. februar 2014 – Pri Zdravstvenem domu Kranj so namenu predali prenovljene prostore Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog. Simbolično so trak prerezali vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nataša Kern, župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Vetrnik in direktorica Zdravstvenega doma Kranj Liljana Gantar Žura.


Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstvenega doma Kranj je poleg centra, ki deluje na Jesenicah, edini, ki deluje v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske. Pred obnovo je center deloval v dveh kletnih prostorih s sanitarijami. Po prenovi ima center ordinacijo s timsko sobo, sobo za medicinsko sestro, prostor za zaposlene, delilnico metadona s sanitarijami in prostorom za laboratorijsko analizo s priročnim skladiščem ter čakalnico s sanitarijami.


Z obnovo uporabnikom/uporabnicam ne bo več potrebno čakati izven stavbe, da bi prišli do primerne oskrbe. S pridobitvijo novih prostorov bo njihova oskrba primernejša in v skladu s strokovnimi smernicami. Na boljšem bodo tudi zaposleni, ki bodo pridobili kakovostnejše pogoje za delo.


Dela so bila izvedena v novembru 2013. Mestna občina Kranj je za obnovo prispevala približno 29.500 evrov. Odkupila je tudi obstoječo opremo, ki je bila v prostorih, kjer je sedaj Center za zdravljenje odvisnosti. Vrednost nakupa je znašala 6.000 evrov. Vsi obnovljeni prostori in oprema so bili dani v upravljanje Zdravstvenemu domu Kranj, ki je za dodatna gradbena dela, predelavo in dodelavo pohištva ter opreme prispeval približno 10.000 evrov.


Na odprtju je direktorica Zdravstvenega doma Kranj Liljana Gantar Žura poudarila, da je Zdravstvenemu domu Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj uspelo narediti nekaj dobrega, tako za uporabnike kot tudi delavce Centra za zdravljenje odvisnosti. Vodja centra Nataša Kern pa je dodala, da so uporabniki z obnovljenimi prostori dobili občutek, da niso odrinjeni na družbeni rob.


Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je prav tako poudaril pomen centra za uporabnike in zaposlene ter dodal, da je kljub pomislekom nekaterih ljudi takšen center potreben, saj lahko tisti, ki so pomoči potrebni, le-to tudi dobijo.

 

 

 

Foto: Obnovljeni prostori Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog
(Foto: Aljaž Kern)