Novice

5. marec, 2014
Javna poziva EKO SKLAD-a za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občanom za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb

Eko sklad je dne 28.2.2014, v UL RS št. 15/2014, objavil dva javna poziva za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud, na podlagi katerih bo namenjenih skupaj 21 mio €, od tega bo namenjenih 7,5 mio € občanom, ki bodo izvajali naložbe v občinah, v katerih je bil sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka z namenom zmanjšati prašne delce PM10. Vlada RS je decembra 2013 tak odlok sprejela tudi za MO Kranj.

 

1. Javni poziv 24SUB-OB14: nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Spodbude so namenjene fizičnim osebam za naložbe v eno in dvo stanovanjskih stavbah in posameznih stanovanjih, in sicer za:

 • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema
 • vgradnjo centralne kurilne naprave na lesno biomaso
 • priklop hiše na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljivi vir energije
 • toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne vode,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega stavbnega pohištva,
 • toplotno izolacijo ovoja stavbe
 • vgradnjo prezračevalnega sistema z vračanjem toplote
 • nakup in gradnjo pasivne oziroma skoraj nič energijske stavbe
 • nakup stanovanja v pasivni oz. skoraj nič energijski večstanovanjski stavbi.

.

2. Javni poziv 25SUB-OB14: nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Spodbude so namenjene za energijsko obnovo večstanovanjskih stavb, in sicer za:

 • toplotno izolacijo ovoja stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso,
 • toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode,
 • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema,
 • priklop na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljivi vir energije,
 • vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov.

Višine spodbud in območja:
Višina spodbud bo znašala do 25% priznanih stroškov, za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka pa bo spodbuda do 50 % priznanih stroškov, hkrati pa so za vse ukrepe določene omejitve v absolutnem znesku.

Odlok o načrtu za kakovost zraka v MO Kranj, ki ga je sprejela Vlada določa, da občine Eko skladu lahko posredujejo območja s prednostnim načinom ogrevanja, to je območja z daljinskim ogrevanjem in območja z ogrevanjem na zemeljski plin, na katerih določene naložbe ne smejo biti predmet nepovratnih finančnih spodbud. MO Kranj novih območij ni določala, Eko skladu so bile posredovane le parcelne številke, kjer se že izvaja daljinsko ogrevanje.

 

Obarvana območja so predvidena za daljinsko ogrevanje. Za ostala območja v mestni občini Kranj način ogrevanja ni opredeljen.

 

Ta območja so preverljiva na naslednji bližnjici:
http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=kranj&URL=617ec38c-f5e8-4fbf-9c07-43b94b718fe4

 

Vse ostale informacije o javnih pozivih so na voljo pri Eko skladu.