Novice

31. julij, 2013
ENERGETSKI SANACIJI V VRTCU ŽIV-ŽAV IN ZD KRANJ

Mestna občina Kranj se je v marcu 2013 prijavila na razpis za sofinanciranje energetske sanacije vrtca Živ-žav v Stražišču in Zdravstvenega doma Kranj. Konec julija 2013 je od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela pozitivno odločbo za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 528.800 EUR (za vrtec Živ-žav 175.500 EUR, za Zdravstveni dom Kranj 353.300 EUR).


V vrtcu Živ-žav bo s pomočjo nepovratnih sredstev izvedena sanacija ovoja stavbe, zamenjano bo stavbno pohištvo in sanirana bo streha (namestitev izolacije). Ocena investicije je 252.000 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja, kot rečeno, znašajo 175.000 EUR. Občina pričakuje pogodbo ministrstva v avgustu 2013 in potem bo začela s postopki za izbor izvajalcev.
Poleg tega bo občina posodobila tudi kotlovnico, s tem da bo zamenjala energent (sedaj kurilno olje) za okoljsko in stroškovno ugodnejši. Ta del investicije ni predmet sofinanciranja države.

Istočasno je MO Kranj prejela odločbo o sofinanciranju prenove ovoja in večjega dela stavbnega pohištva na objektu Zdravstvenega doma Kranj. Ocenjena vrednost investicije je 507.000 EUR, od tega bo država dodelila nepovratna sredstva v višini 353.300 EUR. Razliko bo zdravstveni dom zagotovil iz lastnih investicijskih sredstev. Takoj po podpisu pogodbe bo Zdravstveni dom Kranj v sodelovanju z občino začel s postopki izbire izvajalcev, sama izvedba del pa je načrtovana za leto 2014.

Z omenjeno investicijo se v vrtcu Živ-žav pričakuje, da se bo poraba energije za toploto prepolovila, za stavbo zdravstvenega doma pa se pričakuje zmanjšanje porabe energije za ogrevanje okoli 23 odstotkov. Zdravstveni dom je v preteklih letih z zamenjavo približno tretjine stavbnega pohištva sicer deloma že energetsko izboljšal razmere osnovne stavbe z urgenco. Energetske sanacije in obnove so potrebne tudi ambulante v Stražišču in v Zdravstvenem domu Kranj pravijo, da si bodo skupaj z občino na prihodnjih razpisih države prizadevali pridobiti nepovratna sredstva tudi za to investicijo.