Novice

11. september, 2015
Pomoč gasilcev pri čiščenju poti do slapa Šuma pri Besnici

 

Petek in sobota (11. in 12. september 2015) sta bila delovna za ekipi poklicnih in prostovoljnih gasilcev na bregovih v okolici slapa Šuma pri Besnici. Na tehnično izjemno zahtevnem in strmem območju, velikosti približno enega hektarja, bodo odstranjevali podrta drevesa, ki so ostala po katastrofalnem žledolomu februarja 2014. Po besedah poveljnika gasilske operative kranjskih poklicnih gasilcev Mateja Kejžarja v petek sodeluje pet poklicnih gasilcev in pet prostovoljnih gasilcev PGD Besnica. V soboto pa bo na terenu približno 10 prostovoljnih gasilcev članov PGD Besnica.
»S tehničnimi sredstvi in specialnim znanjem, ki ga imamo gasilci, bomo odstranili nevarnost, ki jo predstavljajo ležeča drevesa za varnost obiskovalcev na poti do slapa Šuma. Pri tem našo skrb namenjamo še zlasti mlajšim pohodnikom. Čiščenje bregov je za nas tudi terensko usposabljanje, saj nam izkušnje pridejo prav pri dejanskih intervencijah.« Matej Kejžar še dodaja, da so tovrstne akcije del preventive, ki jo izvajajo gasilci, da preprečijo nesreče in škodne dogodke.

Z gasilci se je na terenu srečal tudi župan Boštjan Trilar. Skupaj z direktorjem Gasilsko reševalne službe Kranj Tomažem Krišljem, predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Besnica Markom Nosanom in predsednikom sveta KS Besnica Primožem Bavdkom so si ogledali zahtevno delo na strmini. Župan je pohvalil odlično sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter Mestne občine Kranj in Krajevne skupnosti Besnica, ki v dobro skupnosti in za varnost ljudi združijo delo na terenu ter hkrati pridobivajo in izboljšujejo strokovno znanje.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ines Zabret