Novice

12. september, 2012
Strelci iz Amberga na obisku v Kranju
Pri kranjskih strelcih so bili med 7. in 9. septembrom 2012 v gosteh strelci iz nemškega mesta Amberg, ki medsebojno tekmujejo, sodelujejo in se družijo že od leta 1967.
 
Na začetkih srečanj, v železnih časih in blokovsko razdeljenih državah, je bila organizacija in izvedba takih srečanj sila zapletena zadeva, saj sta državi pripadali različnima političnima ureditvama v takratni Evropi. Začelo se je z dogovorom o sodelovanju daljnega leta 1966 in leta 1967 je bilo izvedeno prvo tekmovanje ekip obeh mest. Vsa leta sodelovanja in tekmovanja so rodila zares pristne prijateljske in tudi osebne vezi med člani dveh športnih kolektivov, ki jih je družil strelski šport, ter tudi med dvema mestoma.
Srečanja so v začetku potekala vsako leto, v zadnjem obdobju dvajsetih let pa potekajo vsaki dve leti, izmenično enkrat v Ambergu in čez dve leti v Kranju. Poudariti je potrebno, da nikoli niso bila prekinjena.
Vse obdobje so se v srečanja vključevali predstavniki kranjske občine, kot tudi gospodarstva, športa in kulture obeh mest.
»Kranjski strelci in strelci Amberga se tako že vse pretečeno obdobje vključujemo v procese združene Evrope. Želja po pobratenju obeh mest, pa bo prispevala kamenček v mozaiku združene Evrope, ki ga bo prispevalo mesto Kranj,« pravi Franci Strniša, predsednik Občinske strelske zveze Kranj.
Strelce je v petek, 7. septembra 2012, pozno popoldne sprejel kranjski župan Mohor Bogataj s podžupanom Darkom Jarcem. Izrazil jim je dobrodošlico v Kranju, zaželel dobro počutje in da bi si ogledali čim več mesta, na strelskem tekmovanju pa čim bolj mirno roko in dober pogled.
Sobota je bila namenjena tekmovanju obeh 15-članskih ekip in večernemu protokolarnemu srečanju kranjskih in amberških strelcev v dvorani Krajevne skupnosti Predoslje. Druženje se je zaključilo v nedeljo s tradicionalnim piknikom na strelišču v Preddvoru.
 
Strelci Amberg: (od leve) Josef Donhauser - eden od pobudnikov tega srečanja, ki je zraven od vsega začetka, župan Mohor Bogataj, sedanji predsednik strelskega društva iz Amberga Werner Koller, podžupan Darko Jarc in predsednik Občinske strelske zveze Kranj Franci Strniša