Novice

24. marec, 2017
V Kranju smo začeli z odstranitvijo invazivnih tujerodnih rastlin

V Kranju imamo kar nekaj tujerodnih invazivnih rastil. Med drugim Velikega Pajesana, Ambrosio, Japonski dresnik in Zlato rozgo. Mestna občina Kranj je skladno z mnenjem koncesionarja za rastline Mestne občine Kranj in pozivom Ministrstva za okolje prostor začela z odstranitvijo teh rastlin na območju mestne občine. Slednje bomo nadomestili z avtohtonimi rastlinami.

Dela so se že danes v petek, 24. marca 2017, začela na Župančičevi ulici v Kranju, kjer ta poteka odstranitev Velikega Pajesena. Veliki Pajesen  prihaja iz Azije je invazivna tujerodna vrsta ki izpodriva domače vrste in preprečuje njihovo rast.  Ministrstvo okolje in prostor je navedeno rastlino postavilo na seznam Invazivnih tujerodnih rastlin in zahtevo oz priporočilo lastnikom zemljišč, da se te rastline redno odstranjuje.

V prihodnosti pa sistematično tudi ostale skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.