Novice

14. februar, 2013
Obvestilo o izločanju gradbenih načrtov

Upravna enota Kranj bo pričela z odbiranjem arhivskega gradiva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev iz let 2001 in 2002. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov. Več o tem...