Novice

23. oktober, 2013
ZAČETEK DEL NA PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE SAVE – 2. SKLOP

Kranj, 21. oktober 2013 – Namen projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Vrednost celotnega projekta znaša 39.641.413,61 evrov brez DDV in ga bo predvidoma delno financirala Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa Mestna občina Kranj, Občina Naklo in Občina Šenčur.

 

     
Osnovni namen projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop je gradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki vključuje rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov. Kanalizacijski sistemi bodo omogočili ustrezno odvajanje odpadnih voda v aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2000 populacijskih enot (Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica). Poleg teh pa bodo zgrajeni tudi povezovalni kanalizacijski vodi v območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja (sekundarno omrežje) že zgrajen, pa ni v funkciji, ki bi zagotavljala ustrezno čiščenje. Tako bo na območjih, kjer sekundarno omrežje že obstaja, zagotovljena ustrezna povezava s centralno čistilno napravo Kranj.

 

Investicijski projekt vključuje gradnjo naslednje komunalne infrastrukture:

- rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj (investitor: Mestna občina Kranj) s kapaciteto 95.000 populacijskih enot in gradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2000 populacijskih enot, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje–Žabnica (ID: 20598) in Kokrica (ID: 20591);
- gradnjo povezovalnega kanala v občini Šenčur: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij 3956-Olševek 3954–Luže, 3953–Hotemaže, 2952–Visoko) na centralno čistilno napravo Kranj in
- gradnjo povezovalnega kanala v občini Naklo: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (aglomeracije 3814–Podbrezje, 3813–Podbrezje–Srednja vas, 3812–Bistrica) na centralno čistilno napravo Kranj.

 

Projekt bo predvidoma zaključen aprila 2015, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 39.641.413,61 € brez DDV.