Novice

8. oktober, 2012
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 22. oktobra 2012, in bo trajalo do ponedeljka, 29. oktobra 2012.
Na zbirnih mestih bosta prisotna delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov:
 
KS Kokrica, ponedeljek, 22. 10., od 10. do 13. ure, na parkirišču pred Domom krajanov
KS Zlato polje, ponedeljek, 22. 10., od 13.15. – 16. ure, pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti
KS Planina, ponedeljek, 22. 10., od 16. 15. – 19. ure, na parkirišču pri Športni dvorani Planina
 
KS Stražišče, torek, 23. 10., od 10. – 13. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto
KS Bitnje, torek, 23. 10. , od 13. 15. – 16. ure, parkirišče Srednje Bitnje 128
KS Žabnica, torek, 23. 10. , od 16. 15. – 19. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču
 
KS Besnica, sreda, 24. 10., od 10. – 13. ure, na parkirišču pred Pošto
KS Struževo, sreda, 24.10., od 13. 15. – 16. ure, pod mostom nasproti ekološkega otoka
KS Mavčiče, sreda, 24. 10., od 16. 15. – 19. ure, na parkirišču nasproti pokopališča
 
KS Čirče, četrtek, 25. 10., od 10. – 13. ure, na parkirišču pri nogometnem igrišču
KS Predoslje, četrtek, 25.10., od 13. 15. – 16. ure, parkirišče OŠ Predoslje
KS Britof, četrtek, 25. 10., od 16. 15. – 19. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču
 
KS Trstenik, petek, 26. 10., od 10. – 13. ure, pri trgovini
KS Goriče, petek, 26.10., od 13. 15. – 16. ure,parkirišče pred telovadnico
KS Golnik, petek, 26. 10., od 16. 15. – 19. ure, na  makadamskem parkirišču nasproti Gasilskega doma
 
KS Vodovodni stolp, ponedeljek, 29.10., od 13. – 16. ure, na parkirišču OŠ Simona Jenka
KS Primskovo, ponedeljek, 29.10., od 16. 15. – 19. ure, na pred Zadružnim domom Primskovo
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barv, kemikalij …).
 
Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).
 
 
 
Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?
V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in našemu okolju.
Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.
 
Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.