Novice

22. april, 2013
Razdeljena sredstva iz javnih razpisov

Mestna občina Kranj je na podlagi javnih razpisov 199 nevladnim in drugim organizacijam s področja družbenih dejavnosti razdelila 1.154.224 evrov

 

V Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj zaključujejo z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij za leto 2013. Prvič je bil izveden elektronski razpis za vsa področja, razen za veterane in upokojenska društva. Na podlagi pravilnikov, meril in kriterijev so komisije za posamezna področja ovrednotile vloge in razdelile sredstva. Kljub jasnim navodilom in predstavitvi postopkov za razpise z vseh področij ter pripravljenosti sodelavcev Urada za družbene dejavnosti je prišlo do nekaterih težav. Zato so takoj po končanem razpisu analizirali vse pripombe in predloge oziroma opažanja in jih prenesli podjetju Dspot, ki je pripravilo programsko aplikacijo, da bo v naslednjem letu izpolnjevanje vlog steklo lažje in še hitreje. E-razpisi prinašajo veliko novosti, zlasti pa večjo preglednost in transparentnost delovanja.


Za sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti je bilo razdeljeno 295.890 evrov: 42 društvom 106.190 evrov na osmih področjih dejavnosti (7 društev z dvema ali tremi dejavnostmi); 57.200 evrov za izvedbo 54 kulturnih projektov; za 8 projektov s področja manjšinskih etničnih skupin je bilo 5 društvom razdeljenih 7.500 evrov; za sofinanciranje 11 prireditev na javnih površinah je bilo razdeljenih 16.500 evrov.
Programe izvajalcev, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov za triletno obdobje (razpis je bil izveden v letu 2010), je za leto 2013 komisija ovrednotila in razdelila 108.500 evrov.
Za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva je v proračunu namenjenih 100.000 evrov. Za program A (društva, ki imajo manjši letni program od 20.000 evrov) je bilo 13 društvom razdeljeno 9.800 evrov; za program B (društva, ki imajo letni program večji od 20.000 evrov) je 16 društev prejelo 57.564 evrov; za program C( triletni program) sta dve društvi prejeli 30.450 evrov; za program Č (program individualnega družabništva) je eno društvo prejelo 2.906 evrov.


Za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa je bilo razdeljenih 681.244 evrov, in sicer: 56 športnim društvom oziroma klubom za sofinanciranje programov 426.130 evrov; za 14 velikih mednarodnih prireditev 37.000 evrov; za delno povrnitev stroškov izobraževanja petim trenerjem 1.000 evrov; za plače 13 trenerjem 217.119 evrov.


Za sofinanciranje projektov mladinske dejavnosti je bilo 34 neprofitnim organizacijam, javnim zavodom, privatnim podjetjem in zasebnikom za 41 projektov razdeljenih 32.000 evrov.
Sredstva v višini 27.000 evrov so bila razdeljena šestim neprofitnim organizacijam in enemu javnemu zavodu za sofinanciranje programov mladinske dejavnosti v okviru triletnega obdobja (razpis je bil izveden v letu 2010).
Za programe in projekte upokojenskih društev je bilo razdeljenih 13.000 evrov štirim društvom za 16 projektov.


Za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij je sredstva v višini 5.000 evrov prejelo pet organizacij za šest projektov.