Novice

2. april, 2015
Več kot 3000 občanov čistilo v kranjski občini

Kranj, 29. marec 2015 – Na letošnji 14. akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki jo organizirata Zveza tabornikov občine Kranj in Mestna občina Kranj, je več kot 3000 občanov in krajanov na območju naselij kranjske občine nabralo več kot 190 m kubičnih metrov odpadkov.


Letos so v akciji sodelovali: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Stane Žagar, OŠ Predoslje, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj, KS Kokrica, Mitja Zupan s prijatelji, Enota CZ – Intervencijski tabor, Društvo za raziskovanje jam, Dnevni center za otroke in družine Škrlovec, Gasilsko reševalna služba Kranj, Radioamaterji Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj Društvo za podvodne dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, PGD Britof, KS Sorško polje, KS Gorenja Sava, KS Primskovo, KS Golnik, KS Goriče, KS Bratov Smuk, KS Stražišče, KS Zlato polje, KS Struževo Društvo gorske reševalne službe Kranj, Društvo za ohranitev Udinbošt, Društvo vitezov jeruzalemskega templja Slovenije – Komenda Sv. Ema in posamezni občani, krajani, ki so prišli čistiti na dan akcije.


Poleg klasičnega čiščenja so taborniki letos skupaj s KS Center, Komunalo Kranj, Gasilsko reševalno službo Kranj in občinskim štabom CZ organizirali čiščenje podstrešij v starem mestnem jedru z namero, združeno v sloganu: Čista podstrešja, so požarno varna. Več ko 16 posameznikov se je lotilo čiščenja podstrešij in nabralo kar nekaj zabojnikov smeti.


Tudi letos je akcijo spremljalo veliko aktivnosti, ki so se odvijale na Glavnem trgu v Kranju. Spremljajoče aktivnosti so letos potekale v znamenju ponovne uporabe odpadkov, kar je korak naprej pri zmanjševanju količine odpadkov in k bolj učinkoviti rabi virov. Predstavili so se Komunala Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Zavod Carnica, taborniki so imeli knjižno menjalnico, menjalnico oblačil, likovno delavnico, zbirali so staro računalniško opremo in pekli palačinke. Iz nabranih odpadkov so izbrali tudi naj smet. Za prijetno popestritev so poskrbeli taborniki rodu Stane Žagar – ml, ki so zapeli nekaj taborniških pesmi.


Tudi letošnja akcija se je tradicionalno zaključila s pogostitvijo za vse pravočasno prijavljene udeležence, ki so jo pripravili taborniki.


»Za uspešno izvedeno akcijo se taborniki zahvaljujemo Mestni občini Kranj in njenim službam kot tudi udeležencem, ki so s sodelovanjem prispevali k čistejšemu Kranju in njegovi okolici,« v imen Zveze tabornikov občine Kranj zaključuje poročilo Klemen Markelj, vodja akcije Očistimo Kranj 2015.