Novice

26. avgust, 2014
PRIČETEK OBNOVE CESTE KRANJ – RUPA – AVTOCESTNI NADVOZ

V ponedeljek, 25. avgusta 2014 je potekalo uradno odprtje ob pričetku del obnove ceste Kranj – Rupa – avtocestni nadvoz. Zbrane so nagovorili kranjski župan Mohor Bogataj, direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna in predsednik Krajevne skupnosti Vodovodni stolp Jože Rozman.

 

Projekt zajema razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, avtobusne postaje, izgradnjo pločnika, nove javne razsvetljave, obnovo vodovoda in gradnjo fekalne kanalizacije. Obnovljen bo odsek v dolžini 1500 metrov od Vodovodnega stolpa do nadvoza čez avtocesto na Rupi.

 

Obnova je razdeljena na šest faz:
1. faza: od Vodovodnega stolpa do križišča s cesto XXXI. divizije;
2. faza: od ceste XXXI. divizije do odcepa za zimski bazen;
3. faza: od križišča pri zimskem bazenu;
4a. faza: od odcepa za bazen do križišča s Partizansko cesto;
4b. faza: od križišča s Partizansko cesto do odcepa za Ilovko na Rupi;
5. faza: od odcepa za Ilovko do nadvoza čez avtocesto.

 

Širina ceste bo na območju od Vodovodnega stolpa do odcepa za zimski bazen ostala enaka (šest metrov) z obojestranskim pločnikom. Na odseku od odcepa za zimski bazen do nadvoza pa se širina poveča na šest metrov. Ob cesti se bo zgradil tudi enostranski pločnik. Zamenjali se bodo zgornji ustroj cestišča, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter obnovila javna razsvetljava. Pri obnovi bodo sodelovali tudi ostali upravljavci komunalnih vodov (plin, optika), ki bodo dogradili svoje omrežje. Obnova ceste bo potekala istočasno z izgradnjo magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj. Za izvedbo del je bilo izbrana Gorenjska gradbena družba d.d., vrednost del je 1.128.000 evrov, rok za dokončanje del pa maj 2015.

 

Ob slovesnosti z zasaditvijo lopat je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj povedal, da bo obnovljena cesta in pridobljena infrastruktura krajanom omogočila boljše življenje. Hkrati pa se jim je tudi opravičil in jih prosil za razumevanje, saj bo zaradi del v prihodnjih mesecih njihov vsakdanjik nekoliko moten oziroma otežen. Direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna je vesel, da se bo ta odsek ceste obnovil in da bodo kljub zahtevni obnovi dela končana do zastavljenega roka. Predsednik KS Vodovodni stolp Jože Rozman pa je še dodal, da je končno prišel čas, ko se bo na tej cesti zgradil pločnik, saj na to krajani čakajo že več kot 20 let ter da se že veseli prihodnjega leta, ko naj bi bila dela končana.

 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj

 

Direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna

 

Predsednik KS Vodovodni stolp Jože Rozman

 

Pričetek del obnove ceste Kranj – Rupa – avtocestni nadvoz: direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna, župana Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in predsednik KS Vodovodni stolp Jože Rozman