Novice

13. maj, 2015
Nove sofinancerske pogodbe za Gorki v podpisu na ministrstvu
Župan Boštjan Trilar je 12. maja 2015 skupaj s sodelavci obiskal Ministrstvo za okolje in prostor in obisk izkoristil najprej za predajo podpisanih novih sofinancerskih pogodb za projekt Gorki, nato pa je pogovor potekal o nadaljnjem poteku del na projektih Gorki in vodovod Bašelj – Kranj ter načinu dela za še hitrejše in še bolj učinkovito črpanje nepovratnih sredstev. Po podpisu sofinancerskih pogodb s strani ministrice in ob omogočenem vnosu v sistem ISARR bo Mestna občina Kranj intenzivno začela črpati sredstva iz kohezijskega sklada. Do podpisa sofinancerskih pogodb je namreč založila lastna sredstva za plačilo izvajalcev, sočasno pa zaključevala projekte skladno s terminskim načrtom, vse s ciljem, da se projekt do konca letošnjega leta uspešno zaključi. Poudariti moramo, da je sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor odlično in da so zaposleni na ministrstvu zelo kooperativni, zato pričakujemo, da bomo projekt zaključili po terminskem načrtu.