Novice

10. december, 2012
Programi javnih del za leto 2013

Z namenom aktiviranja brezposelnih oseb, njihove socializacije, ohranitve ali razvoja delovnih sposobnosti ter spodbujanja razvoja novih delovnih mest Mestna občina Kranj soglaša s 50 predlogi programov javnih del za leto 2013, ki naj bi vključevali 78 udeležencev, to je brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Predloge programov javnih del s področij socialnega varstva, izobraževanja, kulture in drugih področij je Mestni občini Kranj posredovalo 35 neprofitnih izvajalcev. Občina bo za kritje regresa in sorazmernega dela plače udeležencem javnih del namenila okvirno 263.000 evrov. Izvajalci programov so oz. bodo podpisano in žigosano dokumentacijo oddali na Zavod RS za zaposlovanje, Območno službo Kranj, ki bo na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2013 opravila končni izbor.