Novice

30. julij, 2013
Mestna občina Kranj objavlja JAVNI RAZPIS za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini za študijsko leto 2013/2014

Štipendije so namenjene študentom za redni študij v tujini na prvi stopnji, denarne pomoči za izredni študij na prvi stopnji, ter redni in izredni študij v tujini na drugi in tretji stopnji.
Rok za oddajo vlog je petek, 13. september 2013,  do 12. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

 

povezava