Novice

16. marec, 2016
Migrantski tok: potrudimo se razumeti in sprejeti

Od Ministrstva za notranje zadeve smo slovenske občine prejele širšo informacijo glede zadnjih razmer na področju migrantske problematike. Kot je med drugim zapisal generalni sekretar Boštjan Šefic, se Vlada RS zavezuje, da bo ne glede na lokacijo centrov za sprejem migrantov najprej poskrbela za varnost svojih državljank in državljanov. Trenutni migrantski tok po t. i. Balkanski poti, ki gre tudi čez Slovenijo, ne narašča. »Če bo zahodno-balkanska migracijska pot zaprta in bodo ilegalne migracije v obvladljivem obsegu, bomo lahko kmalu tudi racionalizirali število sprejemno-nastanitvenih centrov in prilagodili delo novim okoliščinam,« še dodaja Boštjan Šefic.

V lokalnih skupnostih smo se na začetku begunskega vala soočili tudi z negativnimi odzivi javnosti na migrantsko problematiko, kar je bila posledica premalo in predvsem prepočasnih pravilnih informacij s strani pristojnih državnih organov. Zelo dobra in ažurna izmenjava informacij  se je ob izjemnem angažmaju vseh pristojnih institucij in še posebej Boštjana Šefica hitro vzpostavila in pripomogla k temu, da sproti  in s preverjenimi informacijami tudi v lokalni skupnosti prispevamo h kar najboljši obveščenosti javnosti.

Resnica je, da so migranti, ki v veliki večini samo potujejo prek ozemlja Slovenije, predvsem ljudje. Ljudje, ki na tej svoji trnovi poti potrebujejo naše razumevanje, sočutje in pomoč. Z njihovih domov sta jih pognala vojna in nasilje. V Evropo se zatekajo vsi, od nekaj dni starega dojenčka do žene in moža častitljive starosti. Ta dejstva je potrebno sprejeti in razumeti. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo širše in podrobnejše informacije o migrantski problematiki. Aktualni podatki so dostopni na spletnem mestu  Ministrstva za notranje zadeve http://www.mnz.gov.si/ in Policije http://www.policija.si/ . V okviru vladnega
spletnega mesta www.vlada.si, kjer so sicer na voljo aktualne informacije o delu vlade, so vzpostavili spletno stran Pomoč beguncem http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/, kjer najdete tako aktualne informacije o dogajanju na področju migracij, kakor tudi bolj poglobljene prispevke o vzrokih za nastanek migracij, o ljudeh, ki prihajajo na naše meje, itd. Predvsem pa lahko prek elektronskega naslova pomoc.beguncem@gov.si ali kontaktnega obrazca na spletni strani ponudite pomoč – z nudenjem nepremičnine za nastanitev beguncev in migrantov, z materialno pomočjo ali kot prostovoljci.