Novice

25. marec, 2014
Čiščenje onesnaženih cest

Bliža se pomlad in čas, ko kmetje iz svojih gospodarskih poslopij pripeljejo delovne stroje in z vso intenzivnostjo začnejo z deli na poljih, njivah, travnikih in v gozdovih. Zato Medobčinski inšpektorat Kranj z namenom preventivnega ukrepanja obvešča javnost o nepravilnostih ter posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov.


Veliko teh površin je v bližini javnih poti in cest, katerih lastnik je občina in s katerimi občina tudi upravlja. Interes tako občine kot tudi vseh občanov, uporabnikov javnih cest, je, da so le-te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki bi pomenili ogrožajoč ali nevaren element za vse udeležence v prometu. Občina tako apelira na vse kmetovalce, da so pri svojem delu pozorni na kakršno koli onesnaženje javne ceste, ki bi bilo posledica dela na kmetijskih zemljiščih. Pri tem beležimo največ primerov onesnaženja z blatom in zemljo. Kmetovalec je namreč dolžan, da preden se z delovnim strojem vključi na javno pot, pnevmatike očistiti blata, zemlje in podobnih snovi in tako očiščen lahko zapelje na javno cesto. Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih predpisov, saj Zakon o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen prekršek je predpisana tudi globa v višini 1.000 evrov.


Prav tako je potrebno kmetovalce opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste. Zakona o cestah namreč prepoveduje orati na razdalji manj kot štiri metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot en meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je predpisana globa v višini 1.000 evrov. Nadzor nad občinskimi cestami izvaja poleg policije predvsem Medobčinski inšpektorat Kranj, kjer zagotavljajo, da bodo v pomladanskem času poostrili nadzor nad navedenimi kršitvami.