Novice

15. december, 2015
Osebno dopolnilno delo: Novosti

Na podlagi določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno ter Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu je od 1. januarja 2015 dalje potrebno ODD priglasiti in pred pričetkom opravljanja del pridobiti vrednotnico.


Priglasitev se opravi preko spletnega portala AJPES-a ali osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, kjer uslužbenec za stranko uredi priglasitev preko portala AJPES-a. Pogoj za legalno opravljanje dela pa je nakup vrednotnice, ki se glasi na osebo, ki to ODD opravlja. Nakup se lahko opravi za tekoči in za prihodnji mesec. Ker bi moral izvajalec del oziroma naročnik del mesečno pridobiti vrednotnico na sedežu Upravne enote Kranj, je bila z namenom približevanja uporabnikom, možnost uporabe te storitve uvedena tudi na vseh petih krajevnih uradih (Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur). V prvi enajstih mesecih je bilo v okviru Upravne enote Kranj opravljenih 208 priglasitev ODD, od tega na 11 priglasitev oziroma 5,29 % na krajevnih uradih, ostale priglasitve pa na sedežu upravne enote. Izdanih je bilo 488 vrednotnic, in sicer od tega 51 oziroma 10,45 % na krajevnih uradih.


Cena vrednotnice je 9 evrov. V primeru del, ki se opravljajo za znanega naročnika (nap. občasna pomoč v gospodinjstvu, občasno varstvo otrok, inštrukcije), mora vrednotnico za izvajalca pridobit naročnik. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ter njihova prodaja, nabiranje ter prodaja gozdnih sadežev in zelišč) pa mora vrednotnico pridobiti sam izvajalec del.
S 23. novembrom 2015 je pričel delovati prenovljen portal eUprava. Ena izmed novosti je tudi spletna oddaja vrednotnice za državljane. Spletna povezava za dostop do vrednotnic je za naročnika del dostopna na naslovu:
https://euprava.gov.si/storitve/pripraviObrazec.esju?id=1617
in za izvajalca del na naslovu
https://euprava.gov.si/storitve/pripraviObrazec.esju?id=1618.

Pogoj za naročilo vrednotnice preko eUprave je predhodno pridobljeno digitalno kvalificirano potrdilo, ki pa ga stranke lahko naročijo na upravni enoti ali na krajevnem uradu.