Novice

18. junij, 2015
Mestna občina Kranj: Pripravljeni načrti za izvedbo kanalizacije v manjših naseljih

Za območja poselitve, ki so manjša od 2000 PE in niso vključena v projekt GORKI (gre za naselja Čirče, levi in desni breg Save, Besnica, Golnik), je skladno z dodatnim delom Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda potrebno urediti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ta območja se urejajo na različne načine, in sicer deloma z javno kanalizacijo in gravitirajo na Centralno čistilno napravo Kranj, deloma pa se rešujejo z malimi čistilnimi napravami. Predlagane rešitve za posamezna našteta območja skupaj z vrednostmi investicije in vzdrževalnimi stroški so zajeta v dokumentu, ki je dosegljiv tukaj.