Novice

8. junij, 2016
Regijska pisarna združenja športnih zvez ponovno v Kranju

Kranj, 7. junij 2016 -  Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in predsednik Športne zveze Kranj Tadej Peranovič sta v prostorih Mestne občine Kranj podpisala pogodbo o odprtju  Regijske pisarne OKS-ZŠZ Kranj (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez).

Regijska pisana Kranj je 15. regijska pisarna, ki jo je ustanovil OKS. Z podpisom pogodbe 7. junija 2016 je pričela tudi formalno delovati in bo pokrivala 13 občin: Kranj, Medvode, Škofjo Loko, Vodice, Komendo, Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo, Železnike, Poljane   Gorenjo vas in Žiri. Na območju navedenih občin živi okoli 141.200 prebivalcev ter deluje 478 klubov in tri športne zveze (le-te so v Kranju, Škofji Loki in Medvodah). Cilj pisarne je, da spodbudi ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana.

Novo pridobitev je pozdravil tudi gostitelj, župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. Župan je prepričan, da bo pisarna tudi v pomoč pri izpolnjevanju ciljev, ki si jih je Mestna občina Kranj zastavila v trajnostni urbani strategiji na področju športa, kajti šport je eden od nosilnih področij pri zastavljenem cilju iz strategije, to je spreminjanju življenjskega sloga.

Velike zasluge za ponovno odprtje pisarne pa je imel tudi podžupan Boris Vehovec, ki je bil pred dobrima dvema letoma pobudnik za ponovno ustanovitev in prvi predsednik Športne zveze Kranj.

Podpredsednik OKS mag. Janez Sodržnik, odgovoren za področje športa za vse, torej tudi za lokalni nivo, je izpostavil tri najbolj pomembna področja od  enajstih, in sicer:
•    da je regijska pisarna podaljšana roka OKS-ZŠZ;
•    izvajanje programa Šport za vse, da bodo nagovarjali ljudi, ki se še ne ukvarjajo s športom, da se vključijo;
•    vzpostavitev javnega servisa za informiranje ljudi o vseh področjih športnih aktivnosti in o možnostih aktivnega vključevanja.
Nosilka Regijske pisarne Kranj je Športna zveza Kranj. Sedež pisarne, ki jo vodi Tadej Peranovič, je na Partizanski cesti 35, 4000 Kranj; telefon: 04 201 84 70; GSM: 040 787 204; E-pošta: kranj@olympic.si.

Zapisala: Nada Bogataj Kržan
Foto: Ines Zabret
Foto 3987:
Gorazd Cvelbar, strokovni sodelavec OKS (povezovalec)
Boris Vehovec, podžupan MOK
Tadej Peranovič, predsednik Športne zveze Kranj
Bogdan Gabrovec, predsednik OKS
Boštjan Trilar, župan MOK
mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS