Novice

1. avgust, 2013
IZVAJALCI ZA VODOVOD BAŠELJ-KRANJ IN ZADRAGA-NAKLO IZBRANI

Med projekti, za katere si Mestna občina Kranj kot nosilna občina prizadeva pridobiti nepovratna sredstva sofinanciranja, je tudi gradnja vodovoda Bašelj-Kranj in Zadraga-Naklo. Projekt z daljšim imenom »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop« je vreden 11,8 milijona EUR. Obsega dva sklopa, in sicer gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj, kjer sodelujejo občine Kranj (pretežni delež), Preddvor in Naklo – vrednost je 10,5 milijona evrov in gradnjo vodovoda Zadraga-Naklo (100% investitor je Občina Naklo) – vrednost je 1,1 milijona evrov. Skupni stroški za oba sklopa so še za gradbeni nadzor 146.480 EUR in za komuniciranje z javnostmi v višini 35.214 EUR.


Mestna občina Kranj je 30. julija 2013 Ministrstvu za kmetijstvo in okolje poslala dopis z obvestilom, da so za projekt pravnomočno izbrani vsi izvajalci. Za informiranje o projektu je bilo izbrano podjetje Frontal iz Murske Sobote, nadzor bo opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij iz Ljubljane, gradbena dela pa Gorenjska gradbena družba.


Sedaj projekt izpolnjuje vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev, tako da Mestna občina Kranj pričakuje odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v čim krajšem času, da se bodo dela lahko začela.