Novice

16. julij, 2013
Mlade učijo varnosti v prometu

Pred dnevom šoferjev in avtomehanikov (13. julij) je župan Mohor Bogataj 12. julija 2013 sprejel predstavnike Zveze šoferjev in avtomehanikov Kranj. Pogovor je tekel o delovanju društva, ki združuje člane iz različnih krajev Gorenjske, usmeritvah in načrtih.


Kot je povedal predsednik združenja Izidor Parte je njihovo delovanje usmerjeno predvsem na delo z mladimi v prvi triadi osnovne šole, ko jim z veliko prostovoljnega dela skušajo prenesti čim več znanja o varnosti v prometu. Že več let izvajajo in razvijajo programa »Prvi šolski dan« in »Avtobusna učna ura«. S svojim predstavnikom pa se želijo tudi aktivno vključiti v delo občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sicer pa je sodelovanje z Mestno občino Kranj ocenil za zelo dobro in na visoki ravni.


Podpredsednik Franc Jurman je pojasnil, da se na prvi šolski dan septembra mlajšim otrokom, zlasti prvošolcem, trudijo pojasniti in praktično pokazati osnove varnega ravnanja v prometu, kot je denimo varno prečkanje ceste, uporaba šolskih poti in podobno. Pri avtobusni šolski uri pa se učenci tretjih razredov osnovne šole seznanjajo, na kaj je treba biti pozoren pri vstopanju v avtobus in iz njega, o vljudnem obnašanju na avtobusu, kako ravnati v križiščih, na kolesarskih poteh in podobno. Z odzivom otrok so zadovoljni in večkrat veselo presenečeni, da otroci veliko prometnih pravil že poznajo.


Poleg obeh vodilnih preventivnih in izobraževalnih programov za šolske otroke bodo še naprej posvečali pozornost spremembam pri cestno-prometnih predpisih in povečali sodelovanje z Agencijo RS za varnost prometa, da bi se njihovi predlogi upoštevali. Med njimi, da so potrebne spremembe pri pogojih za pridobitev vozniških dovoljenj za mopede, ki sedaj določajo precej večje minimalno število učnih ur kot jih je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja za osebna vozila. To poveča strošek pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo mopedov in se mladi zanj ne odločajo, posledično pa imajo manj znanja o prometu in prometnih pravilih.
Selitev izpitnih centrov v večja urbana središča podpirajo, saj današnji mladi voznik potrebuje širše praktično znanje (tudi o vožnji v krožiščih in na avtocesti), česar pa v manjših krajih, kjer te cestne infrastrukture nimajo, ne morejo zagotoviti. Opravljen vozniški izpit naj bi zagotavljal enakovredno znanje vsem voznikom, da bodo varni udeleženci v prometu.

 


Župan Mohor Bogataj je članom združenja čestitat za njihov praznik in pohvalil njihovo zavzemanje za delo z otroki ter prispevek k zgodnjemu ozaveščanju o varnem ravnanju v prometu.

 

S srečanja predstavnikov Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj pri županu (od leve): tajnik združenja Ivan Zadnikar, podpredsednik Franc Jurman, član upravnega odbora Ante Atlija, župan Mohor Bogataj, predsednik Izidor Parte in član upravnega odbora Vinko Gantar