Novice

19. februar, 2014
PRENOS LASTNIŠTVA Z MINISTRSTVA NA OBČINO

Župan mestne občine Kranj Mohor Bogataj in minister za obrambo Roman Jakič sta 19. februarja 2014 v prostorih Ministrstva za obrambo, podpisala pogodbo o prenosu lastništva na zemljišču in prostorih zgradbe, ki jih uporablja Gasilsko reševalna služba Kranj. 

 

S pogodbo se z Ministrstva za obrambo na Mestno občino Kranj neodplačno prenaša etažno lastništvo na zemljišču in prostorih zgradbe, ki jih uporablja Gasilsko reševalna služba Kranj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sestavi Ministrstva za obrambo pa ohranja etažno lastništvo za prostore, ki jih potrebuje za delovanje Regijskega centra za obveščanje Kranj.

 

Z dogovorom iz leta 1994 se je Ministrstvo za obrambo zavezalo, da bo izstavilo ustrezno zemljiško knjižno dovolilo na zemljišču, kjer je zgradba s prostori Gasilsko reševalne službe Kranj. S podpisano pogodbo so se vzpostavili pogoji, da se lastništvo zemljiško knjižno uredi. S tem bodo, ko bo to potrebno, omogočene investicije v objekt Gasilsko reševalne službe Kranj. S podpisom pogodbe se tudi izpolnjujejo obveznosti, ki so nastale leta 1994 s preselitvijo Gasilsko reševalne službe Kranj na nadomestno lokacijo na Bleiweisovi cesti 34 v Kranju.

 

Ob tej priložnosti je minister za obrambo Roman Jakič izrazil zadovoljstvo, saj bi se prenos lastništva z Ministrstva za obrambo na Mestno občino Kranj moral zgoditi že pred leti. Zahvalil se je tudi vsem sodelavcem na ministrstvu in delavcem na občini, ki so poskrbeli, da so dokumente uskladili in pripravili pogodbo za podpis. Tudi kranjski župan Mohor Bogataj je bil zadovoljen, da je prišlo do podpisa pogodbe. Pri tem pa poudaril, da je poleg prenosa zemljišča na občino pomembno tudi, da bodo omogočene investicije, ki so bile do sedaj, zaradi nelastništva občine onemogočene. Povedal je še, da je ponosen na Gasilsko reševalno službo Kranj, ki je med najboljšimi v državi, tako po usposobljenosti gasilcev kot opremi.

 

Širše poročilo o dogodku je v prilogi.

 

Podpisovanje pogodbe: župan MO Kranj Mohor Bogataj in minister za obrambo Roman Jakič

 

Stisk rok po podpisu pogodbe: minister za obrambo Roman Jakič in župan MO Kranj Mohor Bogataj