Novice

22. november, 2016
Anketni vprašalnik o prometu in javnih površinah v Kranju

Spoštovane meščanke, spoštovani meščani Mestne občine Kranj,

v sklopu Celostne prometne strategije smo v Mestni občini Kranj pričeli z izvajanjem ankete, s katero želimo identificirati vaše potovalne navade, morebitne želje za prometne ureditve v mestu ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih površin v mestu in celotni Mestni občini Kranj.
Namen izdelave Celostne prometne strategije je spodbujanje trajnostne mobilnosti, torej pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Pomeni iskanje inovativnih načinov za ustvarjanje boljših bivalnih in delovnih razmer.

Ker si želimo strategijo čim bolj prilagoditi zahtevam in željam uporabnikov, vas vabimo, da sodelujete v anketi in nam pomagate pri identifikaciji problemov in odkrivanju rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja kraja in občine. Zato vas prosimo, da anketo rešite in tako prispevate svoj delež k trajnostnemu razvoju naše občine.

V anonimni spletni anketi lahko sodelujete vsi, ki ste starejši od 12 let. Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketno ter v njej vpisali tudi svoje kontaktne podatke, boste vključeni v nagrado žrebanje.


Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/105425

Anketa bo odprta do 10. decembra 2016.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.