Novice

10. marec, 2017
Enoto vrtca Žabnica v Gasilskem domu Žabnica obiskuje zadnja generacija otrok

Z današnjim dnem se zaključuje vpis otok v javne vrtce in vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2017/2018. Letos je tudi zadnje leto, ko trenutno skupno 23 otrok obiskuje enoto vrtca v Gasilskem domu Žabnica, ki je bil že leta 2011 predstavljen le kot začasna enota. Novih generacij otrok ta enota ne bo sprejela, za skupno osem otrok, ki bi z novim šolskim letom to enoto še lahko obiskovali, pa so že zagotovljena mesta in izpeljani postopki prerazporeditve v bližnjo enoto Živžav v Stražišču.

Kot je povedal Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj: »Odločitev, da v šolskem letu 2017/2018 v enoto, ki ima svoje prostore v Gasilskem domu v Žabnici ne vpisujemo, je bila sprejeta konec februarja 2017, ko so nam bili s strani vodstva, po seji šolske komisije, predstavljeni pomisleki glede možnosti vpisa v razvid vrtcev za šolsko leto 2017/2018. Tako smo sprejeli dokončno odločitev, da novih generacij otrok v enoto vrtca v Žabnici, ki trenutno popolnoma funkcionalno deluje v Gasilskem domu, ne bomo vpisovali. Sprožili smo tudi že postopke odstopa od vloge za vpis v razvid vrtcev, saj ocenjujemo, da – vkolikor obstajajo nepremostljive ovire pri vpisu enote v razvid vrtcev, in dejansko sam vidim največjo oviro glede širine stopnišča, tj. edinega dostopa do enote, ki je v nadstropju – ne moremo vztrajati pri izvajanju vrtčevske dejavnosti v novem šolskem letu, četudi po drugi strani obstaja izkazan interes staršev in je ta enota pomembno prispevala k reševanju problematike nezadostnih mest v vrtcih.

Enota Vrtca Žabnica, namenjena otrokom I. starostnega obdobja, trenutno deluje v okviru OŠ Stražišče, in sicer v bližnjem Gasilskem domu Gasilskega društva Žabnica, ki je tudi lastnik prostorov. Od odprtja v šolskem letu 2011/2012 je bila lokacija enote v Gasilskem domu predstavljena kot začasna rešitev, in tudi ves ta čas se je omenjeno enoto aktivno skušalo vpisati v razvid vrtcev, ki ga kot javno knjigo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je obvezen tudi za vse vrtce, ki svojo dejavnost izvajajo v prostorih, ki za to prvotno niso bili namenjeni. Glede na to, da je bil ob dokončni sprejeti odločitvi, da se v to enoto s 1.9.2017 otrok ne vpisuje, poziv k vpisu tudi že javno objavljen, smo se odločili za individualen pristop do vsakega posameznega primera ob izkazanem interesu za vpis otroka v enoto. Z vsemi starši, ki so ta interes za novo šolsko leto izkazali, je bil opravljen osebni razgovor in ponujena jim je bila pomoč pri iskanju ustreznega vrtca. Staršem osmih otrok, ki so v vrtec Žabnica že vključeni in s 1.9.2017 ne bodo mogli več obiskovati te enote, pa je bila ponujena možnost prerazporeditve v katerokoli enoto v okviru Kranjskih vrtcev. Prav vsi so se odločil, da bodo njihovi otroci v novem šolskem letu obiskovali bližnjo enoto Živžav v Stražišču.

»Še naprej pa bomo iskali možnosti, s katerimi bi lahko zagotovili vpis v vrtce prav vsem, ki bodo ta interes izkazali ob vpisu v šolsko leto 2017/2018. Mestna občina Kranj namreč za zagotovitev dodatnih prostih mest dodeljuje koncesijo tudi zasebnim vrtcem. Trenutno je občina dodelila koncesijo petim zasebnim vrtcem (skupno sedem oddelkov). V postopku pa je dodelitev koncesije še enemu zasebnemu vrtcu za dva oddelka I. starostnega obdobja,« je dodal župan, Boštjan Trilar.