Novice

23. november, 2015
Župan MOK Boštjan Trilar na delovnem obisku v podjetju Iskratel

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar s sodelavci se je 20. novembra 2015 srečal z vodstvom podjetja Iskratel. Po ogledu proizvodnih prostorov je  župana v pogovoru z vodstvom podjetja zanimala predvsem njihova strategija na poslovnem  in tudi prostorskem področju. Ker je kranjska občina trenutno v fazi izdelave t. i. ciljnega načrta poslovnih con in ker je poslovna cona Labore med pomembnejšimi conami, je pogovor najprej potekal o investicijskih načrtih podjetja.

Predsednik uprave Iskatela Željko Puljić je pojasnil, da ima podjetje izdelano strategijo poslovanja do leta 2020 in da načrtujejo podvojitev poslovanja ter tudi povečevanje števila zaposlenih. Zajete so tudi investicije na obstoječem območju ob sodelovanju s partnerji na posameznih novih projektih. V luči morebitnih investicij v prostor je bilo izpostavljen tudi neprimeren oziroma težak dostop do podjetja, za kar bosta občina in podjetje pripravila dopis in ga naslovila na ustrezne državne institucije. Mestna občina Kranj in Iskratel bosta sodelovala tudi pri evropskih in državnih razpisih za pridobivanje sredstev s področja pametnega mesta oziroma pri t. i. e-rešitvah na področju trajnostne mobilnosti, varnosti ter tudi pri uvedbi projektov na področju e-uprave in e-demokracije, npr. možnosti vzpostavitve t. i.  Gorenjskega hibridnega oblaka. Župan je opozoril na nedavno odprtje Kovačnice (coworking prostora) in povabil podjetje k aktivnemu sodelovanju, predvsem pri iskanju primerih kadrov za podjetje in izvajanju praks v Kovačnici. Podjetje je ponudilo pomoč pri izobraževanju mladih pri zelo konkretnih nalogah, npr. pri pripravljanju poslovnih načrtov, ki bi jih mladi izvajali pod mentorstvom,  najboljše poslovne načrte pa bi maja predstavili tudi širši javnosti.
Župan si je ogledal tudi prostore RCIKT (Razvojni center IKT), v katerem delujejo predvsem zagonska (start-up) podjetja. Direktor RCIKT Roman Kužnar je povedal, da so podjetjem prostori, ki so zelo sodobno opremljeni in so primerni predvsem za pisarniško dejavnost,  še vedno na voljo (cca 1500 m2 pod zelo ugodnim najemnimi pogoji (cca 10 evrov na m2).

Pporočanje z dogodka: Ana Vizovišek