Novice

14. junij, 2016
Gradnja vrtca Čirče lepo napreduje

Kranj, 14. junij 2016 - Potem ko je bila v letu 2014 samo okvirno začeta gradnja vrtca v Čirčah, ki pa ni imela finančnega pokritja do zaključka del, smo v tem mandatu v letu 2015 z rebalansom proračuna zagotovili sredstva za prvo fazo dokončanja investicije, da smo objekt pokrili, v proračunu za leto 2016 pa še preostala sredstva za dokončanje objekta vrtca.


Na gradbišču so dela v polnem teku, skladno s potrjenim terminskim planom. V začetku junija 2016 se izvajajo ruštveno/zidarska dela v pritličju in nadstropju in elektro instalacijska dela na celem objektu. Takoj za tem se bodo izvedli vsi ometi, kar je pogoj za izvedbo estrihov, ki so ključni (sušenje) del gradnje, da sledimo terminskemu planu. Sočasno potekajo tudi vsa usklajevanja za naročila opreme (dvigalo, čistilna naprava, tlaki …), ki imajo daljši dobavni rok, da bodo pravočasno na gradbišču.


Dokončanje del je predvideno do konca avgusta 2016, torej pred pričetkom novega šolskega leta. V objektu bosta prostor dobila dva nova oddelka otrok, dvakrat po okoli 80 m2 prostorov v nadstropju, vključno z dvigalom. Istočasno bo obnovljenih obstoječih 40 m2 v pritličju. Vrednost del znaša 239.367,27 evrov z vključenim DDV.