Novice

21. november, 2012
Prižgali sveče in opozarjali na vidnost v prometu

 »Odziva smo bili zelo veseli. Ugotovili smo, da so Kranjčani zelo osveščeni. Posebej ganljive so bile pripovedi posameznikov, ki so izgubili svojce, prijatelje ali bili celo sami udeleženi v hujših prometnih nesrečah. Vse to nam potrjuje, da smo na pravi poti in da se pravzaprav nikoli ne smemo zadovoljiti z opravljenim. Vsaka žrtev je namreč nesmiselna,« pravi Damjan Bertoncelj, predsednik SPV Kranj.
 
Celotna javnost se mora zamisliti in slediti viziji nič. Nič več žrtev prometnih nesreč! Vsak posameznik najlažje prispeva tako, da se na pot odpravi v ustreznem psihofizičnem stanju, s tehnično brezhibnim vozilom ter pri vožnji spoštuje cestno prometne predpise. Vedno, preden gre na pot, naj ima v mislih: »Ne, na tej poti ne bom udeležen v prometni nesreči, vse sem storil, da do nje ne bo prišlo!«