Novice

24. junij, 2015
Obnova ceste na Rupo se zaključuje

Pri obnovi ceste Kranj-Rupa-avtocestni nadvoz se je v sklopu projekta poleg cestišča obnavljala tudi kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Dela so v zaključni fazi, potrebni so le še nekateri manjši popravki in fini asfalt. Občani bodo tako dobili ustrezno širino vozišča z urejenimi površinami za kolesarje in pešce ter ustrezno cestno razsvetljavo.


Projekt je Mestna občina Kranj prijavila, tako kot že lansko leto, za sofinanciranje iz državnega proračuna, in sicer po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Lani je bil projekt sofinanciran od države v višini 134.147 evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt za sofinanciranje odobrilo tudi v letu 2015, pogodba je podpisana. Dobili bomo sredstva v deležu, ki je bil dodeljen Mestni občini Kranj, in sicer v višini 67.979 evrov. Vrednost celotne investicije je 1,3 milijona evrov, dela pa so bila opravljena med avgustom 2014 in junijem 2015.