Novice

21. oktober, 2017
Tudi Kranj sodeluje v slovenski mreži mestnega marketinga

Predstavniki podjetnikov iz mestnih središč in predstavniki občinskih uprav iz vse Slovenije so v okviru strokovne ekskurzije mreže mestnega marketinga obiskali tudi staro mestno jedro Kranja. Kranj je namreč ena izmed občin, ki sodeluje v slovenski neformalni mreži mestnega marketinga (Town centre management – TCM), ki ima urejeno mestno središče in izvaja različne TCM ukrepe.

 

 

Udeleženci so si ogledali dobre prakse TCM-ja v Kranju ter v nekaterih avstrijskih mestih, kot podlaga za eventualni prenos dobrih praks v slovensko okolje. Namen dogodka je nadaljnje spodbujanje uvajanja modela TCM v slovenskih mestih kot načina za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih in splošne revitalizacije slednjih.

Strokovno ekskurzijo je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih in širjenja modela TCM.