Novice

7. september, 2012
Zaradi del sprememba prometnega režima v starem Kranju

V ponedeljek, 10. septembra 2012, se bo v okviru obnove ulic starega Kranja, začela zadnja faza, in sicer z deli na Glavnem trgu. Obnova bo potekala pred objektoma Glavni trg 17 in Glavni trg 18. Zaradi tega z vozili nekaj časa (največ 2 meseca) ne bo možno priti na Gasilski trg pod velbom, pač pa samo preko Jenkove in Tomšičeve ulice. Na teh dveh ulicah se bo zaradi tega začasno spremenil prometni režim, saj bosta postali dvosmerni.

Obnova ulic in trgov starega Kranja sicer poteka od oktobra 2010, zaključek del pa je predviden konec julija 2013. Obnova vključuje arheološke raziskave, fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo, asfaltiranje, tlakovanje s kamnitimi ploščami in tlakovanje obrob (polaganje »mačjih glav«). Vrednost projekta je okoli 6,2 milijona evrov, 4,8 milijona evrov je sofinanciranja iz evropskih sredstev.