Novice

14. avgust, 2015
Ponovni poziv Mestne občine Kranj upravičencem za odpis dolgov

»Projekt o odpisu dolga najšibkejšim, je zagotovo ena najboljši potez naše države«, pravi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar in dodaja, da Mestna občina Kranj program odpisa dolgov socialno šibkim posameznikom in družinam podpira že od vsega začetka. »Še posebej me veseli dejstvo, da smo k temu projektu pristopili množično in pozitivno po vsej Sloveniji«, so besede kranjskega župana Boštjana Trilarja.

MO Kranj kot ustanoviteljica vrtcev in šol že od začetka projekta poziva upravičence k oddaji obrazcev oz. vlog, prav tako tudi Komunala Kranj, ter nekatera podjetja v Kranju, kot so Elektro Gorenjska d.d., Domplan, Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o., Petrol d.d., Triglav Zdravstvena zavarovalnica, Adriatic Slovenica, ki so omenjeni sporazum že podpisala. Seznam podpisnikov sporazuma je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.


Predstavniki MO Kranj so se z ministrico za delo dr. Anjo Kopač Mrak na to temo prvič sestali že 8. maja 2015 in se dogovorili, da bo podpis dogovora možen tudi kasneje. Ker na Mestni občini Kranj želimo poslovati in delovati racionalno in gospodarno, se je župan Boštjan Trilar na podlagi tega odločil, da se pred odpisom dolga predhodno zbere podatke o finančnih posledicah odpisa in posledično o obremenitvi proračuna. Pristojne službe na tem že intenzivno delajo in takoj, ko bo znana ocena stroškov v breme proračuna iz naslova odpisa dolgov, bo Mestna občina tudi uradno pristopila k podpisu dogovora z ministrstvom.


V tem času pa upravičence ponovno pozivamo, da vloge oddajo čimprej. Ali so občani upravičeni do odpisa dolga, lahko preverijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer bodo našli tudi obrazce oz. vloge ter ostale potrebne informacije.