Novice

11. december, 2015
Pogovori župana Boštjana Trilarja z ministri v okviru obiska vlade na Gorenjskem

Razbremenitev vzhodne vpadnice v Kranj: v letu 2016 načrti za širitev cestne povezave med Kranjem in Šenčurjem

 

Kranj, 11. december 2015 – V okviru obiska Vlade RS na Gorenjskem se je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar srečal z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem, ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem in ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar. Podžupan Boris Vehovec pa je na Centralni čistilni napravi Kranj sprejel ministrico brez resorja za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo Alenko Smerkolj in državno sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor Lidijo Stebernak.

Mesto srečanja z ministrom Petrom Gašperšičem je bilo na lokaciji odcepa za naselje Hrastje med krožiščem na Primskovem in avtocestnim izvozom Kranj vzhod. Ker je ta vpadnica v Kranj med najbolj obremenjenimi, smo ministra vprašali, kdaj gre pričakovati rešitev z gradnjo štiripasovnice. »Za leto 2016 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2017 pa se predvidevajo odkupi zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja in proti koncu leta 2017 bi se lahko pogovarjali o začetku te investicije, če bomo zagotovili sredstva v naslednjih proračunih,« je povedal minister Peter Gašperšič. Dodal je še, da vidi možnost dodatnih finančnih virov v bencinskem centu. Župan Boštjan Trilar pa je o pričakovanjih in dodani vrednosti pretočne cestne povezave povedal: »Tekoč promet do Kranja omogoča določen pospešek turizmu, saj je to glavna cesta od mednarodnega letališča do Kranja. Prav tako je ključnega pomena za razvoj industrijske cone Hrastje, kajti dokler ne bo tu rešeno krožišče, jo je nemogoče razvijati, pri čemer potrebujemo tudi dodatno infrastrukturo. Tretji zelo pomemben faktor pa je prometna varnost, saj je tu bilo že nekaj tudi zelo hudih prometnih nesreč.« Župan je še ocenil, da pomeni priprava načrtov za izvedbo v prihodnjem letu dobro osnovo, kajti to pomeni, »da se je projekt odprl in se je začelo na njem delati.« Prav tako je podprl zamisel, da se sredstva za izvedbo zagotovijo tudi iz bencinskega centa.

Srečanja ministra Koprivnikarja z gorenjskimi župani ni bilo

Gorenjski župani so se želeli z predsednikom vlade, finančnim ministrom in ministrom za javno upravo pogovoriti o financiranju občin oziroma povprečnini za leti 2016 in 2017. Razočarani, ker na sestanku nista bila predvidena ne predsednik vlade in ne finančni minister, so že dan pred obiskom vladi sporočili, da jih na srečanje ne bo.


Minister Boris Koprivnikar: »Protest županov je popolnoma razumljiv, ker niso dosegli v pogajanjih tistega, kar so sami pričakovali. Menim pa, da to ni način, ki bi vodil v nek konstruktivni dialog, saj smo se letos z župani samo na temo povprečnine sestali kar devetkrat, se zelo potrudili zbližati predloge ter tudi višali ponudbo za povprečnino. Predvsem pa je pomembno, da smo vzpostavili zelo dober dialog, kaj spremeniti v zakonih in drugih predpisih ter načinu financiranja, da bi lahko občine bolje poslovale. Menim, da ta protest za omenjeni dialog, ki je dobro stekel, ni koristen. Hkrati pa poudarjam, da tisti trenutek, ko bodo župani izrazili interes za nadaljevanje pogovorov, bomo to tudi sprejeli in se pogovarjali naprej.«
Župan Boštjan Trilar, ki je odpoved srečanja sicer podprl, se je kot gostitelj Mestne občine Kranj z ministrom Borisom Koprivnikarjem zadržal v zelo vsebinskem neformalnem pogovoru predvsem o organiziranosti javne uprave, možnih izboljšavah, racionalizaciji stroškov in možnostih vključevanja občin v te procese.


V okviru obiska Vlade RS na Gorenjskem se je župan Boštjan Trilar popoldne udeležil tudi srečanja ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja s člani območnih gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice. Poudarki iz pogovora so bili:
•    pomembno je razviti sodelovanje med ministrstvi, podjetniki in lokalno skupnostjo;
•    e-vem točke se spreminjajo v enotne poslovne e-vem točke (iz obrtno-podjetniške zbornice so izpostavili problem financiranja teh točk, čeprav se aktivnosti izvajajo);
•    podpira se inovativnost, vendar takšna, ki prinaša končni produkt, ki se prodaja, posledično se s tem ustvarjajo nova delovna mesta;
•    za ustvarjanje delovnih mest so nujne spremembe tudi v sistemu izobraževanja tako, da se bodo mladi, ki pridobijo znanje v tujini, vrnili in delali doma. 
Župan Boštjan Trilar je izpostavil pomen, da je lokalno okolje naklonjeno bodočim investitorjem. Tu Mestna občina Kranj dela velike korake in je že vzpostavila informacijski sistem na spletu, ki v prvem koraku daje informacije o lokacijah, kjer je možna gospodarska oziroma poslovna dejavnost, v naslednjem koraku pa bo v letu 2016 sledila še nadgradnja s podatki, kakšen je interes lastnikov. Dodal je, da bi bila koristna uskladitev oziroma povezava na državne baze podatkov. Pojasnilo ministra je, da glede prostorskih rešitev in digitalizacije poslovnih priložnosti tudi država pripravlja t. i. temeljni register prostora in je tu vsekakor dobra priložnost povezave kranjske občine s pristojnim ministrstvom.

Varnostne razmere na Gorenjskem so zelo dobre
V pogovoru z ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar je bila varnost na Gorenjskem in kranjski občini ocenjena za zelo dobro. Glede nameščanja migrantov v nekdanje poslovne prostore trgovskega centra na meji med kranjsko in šenčursko občino pa je ministrica potrdila, da odločitve o tem ta trenutek ni.