Novice

6. marec, 2017
Obvestilo Upravne enote Kranj: Gradbeno dokumentacijo iz 2006 bodo izločili

Upravna enota Kranj bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva za področje gradbenih zadev, v katerih so bila gradbena dovoljenja izdana v letu 2006. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov z izjemo načrta arhitekture. Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt, pozivajo, da najkasneje do 1. maja 2017 pošljejo vlogo s podatki o objektu (št. gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka in katastrska občina) na naslov: Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali na elektronski naslov ue.kranj@gov.si oziroma vložijo osebno v sprejemni pisarni upravne enote ali na krajevnem uradu. Po preteku tega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.