Novice

9. maj, 2016
Umrl je gospod Tone Kristan

Sporočamo žalostno vest, da je umrl gospod Tone Kristan, prejemnik listine o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2015. Bil je dolgoletni borec za varstvo človekovih pravic, tako žrtev okupatorjev med drugo svetovno vojno, kot v sedanjosti, ko je vodil vseslovensko civilno pobudo za enakopravni položaj koristnikov storitev.

Svojcem pokojnega gospoda Toneta Kristana izrekamo iskreno sožalje.


Po osamosvojitvi si je gospod Tone Kristan dolga leta prizadeval, da bi v okviru obstoječih organizacij enakovredno vrednotili tudi prisilne izseljence in da bi ti pridobili status žrtev nacističnega preganjanja. Glede na to, da njegova prizadevanja niso rodila uspeha, je predlagal ustanovitev iniciativnega odbora, ki je 21. 8. 1998 sklical ustanovno skupščino Združenja žrtev okupatorjev 1941–1945 Kranj. Gospod Tone Kristan je bil izvoljen za predsednika in je to združenje nato vodil vse do leta 2014. Že leto dni po ustanovitvi so poslali nemškim in italijanskim oblastem zahtevo za materialno in nematerialno odškodnino za slovenske izseljence. Navezal je stike z dokumentacijskim centrom v Nürenbergu , kjer je organiziral prvi simpozij na temo »obsojeni na uničenje«. V številnih nemških mestih, kjer je naletel na razumevanje za delovanje združenja, so ga tudi finančno podprli. Financirali so razstave, simpozije in predavanja. Sodelovanje z nemškimi lokalnimi oblastmi je bilo tako intenzivno, da je župan mesta Wernigerode, kjer je bilo eno od taborišč priseljenih Slovencev, odkril spominsko ploščo. Cilj delovanja združenja, katerega ustanovitelj je bil gospod Tone Kristan, je najširše obveščanje slovenske in nemške javnosti o tegobah, ki so jih preživeli izseljenci. Redno izdajajo brošuro »Optimist« in občasno publikacijo »Da se ne pozabi«. Z razstavo in predavanji gostujejo poleg Nemčije tudi v slovenskih mestih. V septembru 2015 je gospod Tone Kristan v Berlinu predstavil knjigo »Brezpravnost, izgon in smrt« (Entrichtung, vernichtung, mord).


Prav izkušnja brezpravnosti, ki je gospoda Toneta Kristana zaznamovala v otroštvu, ga je izoblikovala v pokončnega človeka, ki se ni sprijaznil s samovoljo oblasti ter kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč je bil pripravljen o nepravilnosti in krivicah javno spregovoriti. Kmalu po uveljavitvi nove dimnikarske zakonodaje leta 2004, ki je vzpostavila lokalni monopol izvajalcev storitev, je gospod Tone Kristan na lastnih izkušnjah zaznal, da dimnikarska služba ne izpolnjuje več svojega poslanstva. Nad slabo kakovostjo storitev, samovoljno razlago predpisov, vsiljevanjem nepotrebnih storitev in zlorabami pooblastil so se začeli pritoževati tudi drugi v občini, zato je gospod Kristan s somišljeniki organiziral »Vseslovensko civilno pobudo Dimnik«. Na občinskem in državnem nivoju je dokazoval, da nekateri izvajalci dimnikarske službe s samovoljno interpretacijo predpisov in zlorabo monopola neupravičeno bogatijo na račun potrošnikov in jim povzročajo škodo. Zaradi svoje pokončne drže in javne izpostavljenosti je bil deležen groženj in celo kazenskega pregona. Vse to ga ni odvrnilo od cilja doseči spremembo ureditve, ki bi zagotovila spoštovanje pravic potrošnikov in kakovostne storitve proti poštenemu plačilu. Predvsem angažmaju gospoda Kristana se gre zahvaliti, da je država končno pristopila k spremembi zakonodaje, ki bo bolj prijazna do uporabnikov dimnikarskih storitev.
Informacije o pogrebu bomo še posredovali.