Novice

15. junij, 2015
Kranjska občina s primeri dobrih praks povabljena v Bruselj

Mestna občina Kranj ima zlasti na področju energetskih sanacij in urbanega razvoja zaključenih več projektov, ki so primeri dobre prakse. »Veseli smo, da so bili prepoznani tudi širše, saj smo prejeli povabilo, da projekt obnove ulic starega mestnega jedra predstavimo na seminarju v Bruslju 9. julija 2015. Naše izkušnje so zanimive tudi za domače občine. Obiskali so nas že predstavniki Občine Celje, v kratkem pa pričakujemo še obisk kolegov iz Kopra,« je zadovoljen župan Boštjan Trilar.


Na področju urbanega razvoja je bilo v Kranju res veliko narejenega. S ponosom lahko obiskovalce in domačine povabimo na res lepo urejene ulice in trge starega Kranja, ki pod tlaki hranijo veliko dodano vrednost prenovljenih komunalnih, elektro in komunikacijskih vodov. Obnovljena je bila tudi pomembna stavbna dediščina (kompleks gradu Khislstein z Vovkovim vrtom, Layerjeva hiša, stolp Škrlovec, stolp Pungert, razgledna ploščad na mestu tretjega stolpa v starem mestnem obzidju), med znamenitostmi kostnica pri cerkvi sv. Kancijana in tovarišev, v objektih pa so uspešno zaživele nove vsebine. Stari Kranj je dobil letno gledališče med gradom Khislstein in Ulrichovim (Lovskim) dvorcem, v stavbi gradu je na ogled edinstvena stalna razstava Prelepa Gorenjska, dogodki vabijo v Layerjevo hišo in stolp Škrlovec, otroci imajo svoj program v stolpu Pungert, ki ga lepo dopolnjuje otroško igrišče.


Tudi širši center Kranja je z obnovo Slovenskega trga in navezujočih se ulic, vključno z Jelenovim klancem ter krožiščem pred mostom čez Savo, dobil zaokroženo in privlačno urbano podobo novega v starem. Prenovljena je bila arhitekturno zaščitena stavba nekdanje blagovnice Globus (delo arhitekta Eda Ravnikarja), ki je v večjem delu dala prostore mestni knjižnici, najbolj moderno urejeni v Sloveniji in širše. Na mestu nekdanje hotela Jelen pa je zasebni investitor uredil sodoben stanovanjsko poslovni kompleks.


Ob tem je pomembno dejstvo, da je za obsežne investicije v urbane obnove in stavbno dediščino starega Kranja kranjska občina pridobila evropska nepovratna sredstva, hkrati pa z vidika dobrega gospodarja zagotovila obvezno udeležbo iz lastnih sredstev.

Energetske sanacije javnih stavb


Da je Mestna občina Kranj energetsko učinkovita občina in tudi na tem področju lahko pokaže dobre prakse, potrjujeta priznanji iz leta 2012 v okviru natečaja En.občina 012 in aprila 2015 Akademije Finance.
Energetsko je bila prenovljena občinska stavba s fotovoltaiko na strehi. Dolgoročne učinke pri zmanjšanju stroškov energentov prinaša tudi energetska sanacija pokritega olimpijskega bazena, kjer so bila pridobljena nepovratna sredstva iz Švicarskega mehanizma. Prenovljene so bile stavbe osnovnih šol v Besnici in Predosljah ter vrtcev Živ žav in Čenča, sanacija poteka na stavbi osnovne šole Orehek.


»Po energetskih sanacijah postajamo v slovenskem prostoru dobro prepoznavni. To so nam potrdili predstavniki celjske občine, ki so se podrobno zanimali, kako so bili projekti izvedeni in si ogledali nekaj objektov, med njimi sistem ogrevanja in hlajenja v občinski stavbi in na pokritem olimpijskem bazenu. Kolegi iz Kopra, ki jih v kratkem pričakujemo v Kranju, pa želijo pogledati obnove v starem Kranju, znamenitosti, ki so pomembne za turistične produkte – peljali jih bomo tudi v rove pod starim mestom, zanimajo pa jih tudi izkušnje, ali daje prepoved pijančevanja na javnih površinah kakšne rezultate. Kranjska občina je za to področje kot mestna občina primerljiva. Določba v odloku o javnem redu je v prvi vrsti namenjena osveščanju, še zlasti mladih, o škodljivosti prekomernega uživanja alkohola, in rezultati so vzpodbudni. Zadoščajo že opozorila redarjev, globe še niso izrekli,« pojasnjuje župan Boštjan Trilar.


Med dobre prakse gre prav tako šteti tehnično-ekonomsko optimizacijo vodovodnega sistema (TEOVS). Cilj je zmanjševati izgubo pitne vode iz vodovodnega omrežja in jo do jeseni 2017 približati ničli.


Mestna občina Kranj je inovativna tudi pri organizaciji občinske uprave. Trenutno je edina v Sloveniji, ki je po zgledu gospodarskih storitvenih dejavnosti uvedla pisarne za zadovoljstvo občanov, podporo podjetjem in evropska sredstva.


Izzivi za naprej so v podpori gospodarstvu in podjetništvu ter novim delovnim mestom. »Med projekti letošnjega leta so tako izdelava master plana Kranja, ki bo informacijsko v pomoč potencialnim investitorjem in nam, da bomo prepoznali perspektivne panoge za Kranj, izdelava načrta razvoja širokopasovnih omrežij, da bo internet dostopen po vsej občini, pozorni smo do kolesarjev in gremo na sistem izposoje koles, namenjamo sredstva za podjetniške pobude mladih, pripravo EU projektov, s katerimi se bomo lahko prijavili za sofinanciranje takoj, ko bodo objavljeni razpisi, in še več drugih,« pravi župan Boštjan Trilar.

 

Vovkov vrt v Kranju

 

Pokriti olimpijski in letni bazen v Športnem centru Kranj

 

 Staro mestno jedro