Novice

23. maj, 2012
Program GORKI poteka po načrtih

Svetnice in svetniki so se na majski seji Sveta Mestne občine Kranj seznanili tudi z novelacijo zagonskega elaborata programa GORKI. Podžupan Bojan Homan o programu: »Popravljena je velikost čistilne naprave iz predhodnih 120 populacijskih enot na 95. Definirani so natančni roki, koliko dni bo trajalo katero gradbišče, kaj in koliko morajo izvajalci dnevno izkopati, da bodo investicije zaključene v roku, ki je za celoten projekt do konca leta 2015. Ravno te dni je bila oddana kompletna vloga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in odgovor oziroma izdajo odločbe pričakujemo v mesecu ali dveh. Gradbena dovoljenja za posamezne odseke gradnje kanalizacije počasi prihajajo v hišo, za čistilno napravo pa računamo, da bomo z deli začeli prihodnjo pomlad. Zadeva je obsežna, zagonski elaborat pa predstavlja začrtano pot izvedbe za našo projektno pisarno. Pomagal bo prepoznati kritične trenutke, ko se je treba pogovoriti z izvajalcem, da bo program zaključen v pravem roku, da bomo upravičili evropska sredstva sofinanciranja in pridobili pomembno komunalno infrastrukturo za prihodnost kranjske občine.«

Za projekt GORKI (II. faza) ima Mestna občina Kranj pridobljena naslednja gradbena dovoljenja za fekalno kanalizacijo, in sicer za projekte: Kokrški log, Partizanska cesta, Zlato polje - sever, Skalica, Ulica Tatjane Odrove,Bitnje-Šutna-Žabnica (primarni kanal),Huje in Kokrški breg.

Prav tako poteka na pridobivanje gradbenega dovoljenja za sekundarno kanalizacijo Bitnje-Šutna-Žabnica in kanalizacijo na Kokrici.