Novice

28. maj, 2015
Informativni izračuni NUSZ

V začetku junija bo Mestna občina Kranj zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) poslala obvestila o informativnih izračunih vrednosti nadomestila, ki temeljijo na podatkih državnega Registra nepremičnin (REN)

 

Ker se je pokazalo, da lastna baza podatkov mestne občine, ki je bila osnova za izračun nadomestila v preteklih letih, ni dovolj ažurna, in na podlagi priporočila Ministrstva za finance občinam, da naj le-te prenovijo svoje sisteme NUSZ in jih povežejo z veljavnimi državnimi bazami podatkov, se je tudi občina Kranj odločila, da v letu 2015 sistem NUSZ prenovi in za izračun uporabi podatke Geodetske uprave RS iz Registra nepremičnin. Le-ta je nastal na podlagi terenskega popisa nepremičnin, lastniki pa so podatke lahko usklajevali vse od leta 2010, še posebej v letu 2014, ko se je napovedoval davek na nepremičnine, ki potem ni bil uveljavljen. S prehodom na obračun nadomestila po podatkih državnega registra nepremičnin želi Mestna občina Kranj zagotoviti pravičen obračun na osnovi realnih podatkov, preverjenih na terenu.


Prav zaradi uporabe bolj ažurnih podatkov gre pričakovati, da se bodo v posameznih primerih informativni izračuni nadomestila za leto 2015 lahko razlikovali od tistih iz preteklih let. Tudi državni register nepremičnin je »živa baza«, v kateri so še vedno potrebni kakšni popravki in prilagoditve dejanskemu stanju v naravi, kar pa je v prvi meri odgovornost lastnikov. Zato se je Mestna občina Kranj odločila, da najprej zavezancem pošlje informativne izračune, da bodo lahko preverili ustreznost podatkov, ki služijo za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in jih po potrebi pred končnim obračunom za leto 2015 lahko tudi popravili.


Zavezanci za plačilo nadomestila, ki bodo ugotovili, da so pri izračunih potrebni popravki, bodo informacije lahko poiskali na spletni strani mestne občine http://www.kranj.si/ z navezavo na http://nusz.digidata.si/. Na tej strani bodo dobili kompletne informacije, vključno z obrazci, ki jih bodo lahko uporabili za popravljanje podatkov. Prav tako bo možno vprašanja postavljati prek elektronske pošte in po telefonu.


Med 8. junijem in 3. julijem 2015 bo vzpostavljena posebna informacijska točka v Avli Mestne občine Kranj. Tu bo možno osebno urediti vse, kar vas bo zanimalo v zvezi z informativnim izračunom za nadomestilo. Na voljo bo šest najboljših strokovnjakov s področja urejanja nepremičnin, ki bodo dajali pojasnila in svetovali, kako popraviti podatke, da bodo izkazovali realno stanje. Pisarna pomoči bo odprta v ponedeljek, torek in četrtek od 9.00 do 15.00, v sredo od 9.00 do 17.00 in petek od 9.00 do 12.00 (vhod v Avlo s parkirišča med občinsko stavbo in restavracijo Brioni).