Novice

24. april, 2019
Kranjska občina na 5. Urbanem forumu

Ljubljana, 24. april 2019 - V Kristalni palači BTC Citiya poteka peti slovenski Urbani forum z naslovom: Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve. Udeleženci razpravljajo predvsem o novostih na področju prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo in vlogo mest pri tem. Na okrogli mizi županov in podžupanov MO Kranj predstavlja podžupan Robert Nograšek.


 

V razpravi sodeluje tudi in podžupan MO Kranj Robert Nograšek               Sodelujoči na forumu je tudi podžupan MO Kranj Robert Nograšek (drugi z leve).

(četrti z leve).


Kranj izpostavlja priložnosti trajnostne mobilnosti,  prostorsko upravljanje mesta, nepremičninsko platformo, predstavili smo center ponovne uporabe, sistem kogeneracije na čistilni napravi, projekt zmanjševanja vodnih izgub, projekt energetskih sanacij objektov v občinski lasti, trajnostno upravljanje soseske Planina in uvedbo mestne pametne aplikacije/kartice.


Besedilo in foto: Ana Vizovišek