Novice

25. oktober, 2016
Mestna občina Kranj ima odprte tri javne pozive promotorjem za investicije

Mestna občina Kranj ima odprte tri javne pozive promotorjem za investicije v objekte na način javno-zasebnega partnerstva. Namen je preveriti interes zasebnih investitorjev za sodelovanje s kranjsko občino in vzbuditi zanimanje za res kakovostne projekte.

Največja ter izvedbeno in investicijsko tudi najzahtevnejša je gradnja avtobusnega termina s spremljajočimi objekti in trajnostno ureditvijo širšega območja na Zlatem polju. Projekt je predstavljen na tej povezavi, javni poziv pa je odprt do 16. novembra 2016.

Prav tako je še do 7. novembra odprt javni poziv promotorjem za gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče.  Z načrtovano investicijo želi investitor, Mestna občina Kranj, poleg sedanjih premajhnih šolskih telovadnic pridobiti novo, sodobno telovadnico, ki bo zagotavljala ustrezne prostorske pogoje tako za izvedbo šolske športne vzgoje kot tudi za dejavnost večine športnih klubov in društev, za rekreacijo občanov ter tudi za izvedbo kulturnih in drugih prireditev. Posebna pozornost je namenjena doseganju racionalno zasnovanega in energijsko varčnega objekta. Nova telovadnica je zasnovana tako, da se   z zaprtim hodnikom pripne na obstoječi hodnik osnovne šole. Telovadnica je umeščena v zeleno brežino ob velodromu in se na eni strani obrača proti vrtu med šolo in obstoječima telovadnima paviljonoma ter na drugi strani na velodrom. Predvidena orientacija telovadnice je v vzdolžni smeri S-J, z odprtinami se odpira na V in Z. Nova telovadnica ohrani večino zelene površine v okolici, zmanjšana je zgolj za odtis telovadnice na terenu. Zunanja ureditev zajema le dostopne poti s strani Šolske ulice in intervencijski dostop s strani Stražiške ulice.

S tretjim pozivom pa MO Kranj vabi investitorje k sodelovanju pri gradnji Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj (RVŠVC). Osnovni namen investicije je gradnja pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcijo večnamenske rekreativno-športne dvorane in trenažnega objekta za atletiko ter vadbo oz. kondicijske priprave drugih športov: nogometa, rokometa, košarke, hokeja, odbojke, badmintona, namiznega tenisa ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Ob tem nameravamo istočasno na strehi objekta pridobiti nadomestno tribuno za obstoječi nogometni stadion. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov, od mladih, športnikov do rekreativcev, saj želimo povečati dostopnost športne infrastrukture in spodbuditi fizično aktivnost mladih in odraslih občanov Kranja.


S tem objektom bomo med drugim pridobili tudi športni center državnega pomena za atletiko (po standardih mednarodne panožne zveze IAAF in Atletske zveze Slovenije (AZS)) in nogomet (po standardih FIFA in NZS). Javni poziv promotorjem je odprt do 14. decembra 2016.