Novice

17. oktober, 2014
ZAPORA CEST V MESTNI OBČINI KRANJ

17. oktober 2014
PODALJŠANJE ZAPORE CESTE NA HUJAH
Zaradi sočasne gradnje ostale infrastrukture in ureditve brežine kanjona Kokre se začasna popolna zapora podaljša na naslednjih občinskih cestah: LC 186020 odsek 186021 Huje, JP 686060 odsek 686064 Cesta na Klanec - Huje po zemljišču 265 k.o. Huje, nekategorizirana občinska pot po zemljišču s parcelno št. 266/1 k.o. Huje mimo objektov Huje s hišnimi št. 13, 15 17, 19 A in 19, in sicer do 25. 12. 2014.
Cesta LC 186020 odsek 186021 Huje, od križišča z nekategorizirano občinsko potjo, pri objektu s hišno št. Huje 19, do križišča s cesto LG 183400 odsek 183402 – Likozarjeva-Cesta 1. maja pa bo zaprta do 30. 3. 2015.

ZAČASNA DELNA ZAPORA CESTE - Cesta 1. maja
Na območju Skalice poteka popolna zapora ulice Skalica in Tatjane Odrove zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru projekta Gorki. Izvajalec je zaprosil še za delno zaporo občinske Ceste 1. maja zaradi prevezave na obstoječe vodovodno omrežje.

Začasna delna zapora občinske ceste LG 183400, odsek 183402 Likozarjeva–Cesta 1. maja pri križišču s cesto JP 687280, odsek 687281 Skalica-OŠ Staneta Žagarja, bo veljala v naslednjih terminih:
 18. 10. 2014 od 7. ure do 19. 10. 2014 do 18. ure;
 25. 10. 2014 od 7. ure do 26. 10. 2014 do 18. ure;
 8. 11. 2014 od 7. ure do 9. 11. 2014 do 18. ure.