Novice

5. december, 2016
Slavnostna akademija na predvečer praznika Mestne občine Kranj

V petek, 2. decembra 2016, na predvečer občinskega praznika, je župan Boštjan Trilar na Brdu pri Kranju na slavnostni akademiji podelil najvišja priznanja in nagrade. Najvišji naziv, naziv častnega občana, je letos prejel magister Drago Štefe zasvoje uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in vpetost v družbeno življenje, katerega osnovno misel ob prevzemu priznanja lahko strnemo kot: «Človek sam ne more narediti veliko. Skupaj smo pa dosegli marsikaj.«
 
Predvečer praznika mestne občine je bil namenjen počastitvi nagrajencev, ki so s svojim delom pozitivno prispevali bodisi k višjemu družbenemu, bodisi gospodarskemu razvoju in napredku mestne občine Kranj.
 
Gostitelj večera, župan Boštjan Trilar, se je v svojem nagovoru zahvalil letošnjim nagrajencem, ki s svojim zgledom in delovanjem prispevajo, da je Kranj mesto priložnosti. Še posebej je izpostavil osebnostne lastnosti, ki družijo letošnje nagrajence, da so se z delom in talentom uspeli dvignili daleč nad povprečje:  »Visoki cilji, trdo delo, vztrajnost, pripravljenost narediti vedno korak več, pozitivna naravnanost ter pogum za spremembe in izboljšave. To so lastnosti, katerim sledi in po katerih se zgleduje tudi občinska uprava, saj deluje učinkovito, uvaja spremembe in izboljšave ter ima pogumno vizijo za razvoj.«
 
Mag. Drago Štefe je navzoče nagovoril z naslednjimi besedami: »V starem Kranju je mogoče še veliko razviti, kulturnega, športnega, družabnega, na obrobju Kranja je mogoče zgraditi veliko sodobnih industrijskih objektov, ki bodo mladim ljudem omogočali, da bodo v Kranju videli priložnost, da jo bodo izkoristili; in če bodo z veseljem živeli v Kranju, če bodo videli to priložnost, verjamem, da bo Kranj spet postal pomembno mesto v Sloveniji in širše.« Poudaril je tudi pomen delovanja v Kranju: «Človek sam ne more narediti veliko. Skupaj smo pa dosegli marsikaj. To naj bo spodbuda za vse občanke in občane mestne občine Kranj, da se splača razviti svoj talent v korist Kranja, tako da bo na nek način spet zaživel kot najboljša, najbogatejša občina v Sloveniji.«
 
Prireditev, ki sta jo povezovala Katja Tratnik in Toni Cahunek so obogatili glasbenik Primož Grašič in jazz selekcija Kranj, hiphop in jazz člani plesnega kluba Urška Kranj ter pevka Eva Černe. Skupaj z Mestno občino Kranj so praznovala tudi pobratena in prijateljska mesta. S svojo prisotnostjo so praznik in akademijo počastile delegacije iz Zemuna, Novega Sada, Pulja, Kotor Varoša, Kočanov in Herceg Novega.
 
Nagrajenci za leto 2016
Med nagrajenci za leto 2016 je najvišje občinsko priznanje, naziv častnega občana, prejel mag. Drago Štefe za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo v družbeno življenje Kranja. Mag. Drago Štefe je v 23-ih letih uspešnega vodenja Elektra Gorenjska podjetje zaznamoval z mnogimi tehnološkimi in poslovnimi mejniki. Vse svoje življenje pa je gospodarstvo uspešno povezoval s kulturo in bil aktivno vpet v družbeno življenje Kranja.
Nagradi Mestne občine Kranj za leto 2016 sta šli Petru Colnarju, novinarju in publicistu, za 55-letnico novinarskega in publicističnega delovanja in Nejču Slaparju, glasbeniku in likovnemu ustvarjalcu, za več kot 40-letno odmevno delovanje na likovnem področju.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj so prejeli Ivana Jenko kot vzgled prostovoljcem za svoje več kot 14-letno prostovoljsko delo v Župnijski karitas Kranj, Marjan Gantar za družbeno aktivno in humanitarno delo na področju delovanja Rdečega križa Kranj, Klemen Markelj kot tabornik in idejni pobudnik ter organizator čistilne akcije »Očistimo Kranj – Kranj ni več usran!« za odmevno ozaveščanje in aktivnosti na področju ekologije, Peter Robnik za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov in ozaveščanje širše družbene skupnosti glede invalidov paraplegikov in Franc Hafner za aktivno in uspešno društveno delovanje na območju KS Žabnica.

Veliko plaketo Mestne občine Kranj so prejeli mag. Franc Rozman ob 20-letnici uspešnega vodenja Gimnazije Kranj in njene prepoznavnosti v slovenskem prostoru, Odbojkarski klub Triglav Kranj za več kot 50-letno uspešno delovanje, zlasti na področju dela z mladimi, in Branko Mesec za družbeno aktivno medkrajevno delovanje.

Z veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj je bil nagrajen Jože Eržen kot kipar, grafik, slikar in uspešen likovni pedagog za uveljavljeno 45-letno delo na področju likovne umetnosti.

Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj pa je prejel Jasmin B. Frelih, prozaist, pisatelj in umetnik za obetavno delo na področju književnosti.

Ta veseli dan kulture – mestni praznik
Mestna občina Kranj svoj praznik obeležuje na dan obletnice rojstva Franceta Prešerna. Rodil se je 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem in je naš največji slovenski pesnik in avtor slovenske himne, znan po mojstrskih pesnitvah, kot so Sonetni venec, Povodni mož in Zdravljica. Šolal se je v Ribnici in Ljubljani, pravo je študiral na Dunaju, odvetnik v Kranju pa je postal šele dve leti pred smrtjo. Tako v letu 2016 obeležujemo tudi 170-letnico prihoda dr. Franceta Prešerna v Kranj. Sonetni venec, Sonetje nesreče, Krst pri Savici in druge njegove posamične pesmi so ostale do današnjih dni najlepši in največji dosežki slovenske poezije.

 

 

 

 

 

Nagrajenci za leto 2016
 
Naziv častni občan Mestne občine Kranj prejme:
mag. Drago Štefe – za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo v družbeno življenje Kranja.

Mag. Drago Štefe je v 23-ih letih uspešnega vodenja Elektra Gorenjska podjetje zaznamoval z mnogimi tehnološkimi in poslovnimi mejniki. Vse svoje življenje pa je gospodarstvo uspešno povezoval s kulturo in bil aktivno vpet v družbeno življenje Kranja.

Nagrado Mestne občine Kranj prejmeta:

gospod Peter Colnar – kot novinar in publicist za 55-letnico svojega novinarskega in publicističnega delovanja.

Peter Colnar je bil v času demokratizacije družbenega življenja in osamosvajanja Slovenije predsednik sekcije gorenjskih novinarjev v predsedstvu Društva novinarjev Slovenije. Imel je pomembno vlogo na področju medijskega oblikovanja in pluralizacije. S svojim aktivnim udejstvovanjem je odločilno vplival na trenutni položaj novinarjev v Sloveniji;

gospod Nejč Slapar – kot glasbenik in likovni ustvarjalec za več kot 40-letno odmevno delovanje na likovnem področju.


Nejč Slapar je likovni iskalec, ki se giblje na presečišču optične umetnosti, geometrijske abstrakcije, vizualne in konkretne poezije, konceptualizma in drugih aktualnih likovnih usmeritev. V svojem več kot štiridesetletnem uspešnem delovanju na umetniškem področju je pridobil naklonjenost kritikov in poznavalcev likovne umetnosti.


 Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejmejo:
gospa Ivana Jenko – kot vzgled prostovoljcem za svoje več kot 14-letno prostovoljsko delo v Župnijski karitas Kranj.

Ivana Jenko s svojim karitativnim poslanstvom pušča vidno sled svojega delovanja v Kranju. Pri svojem 14-letnem prostovoljskem delu, od česar že deset let vodi Župnijsko karitas Kranj, je pomagala pri ustanavljanju okoliških župnijskih karitas, organizirala mnoge humanitarne akcije in vedno nesebično prisluhnila vsakemu posamezniku;

gospod Marjan Gantar – za družbeno aktivno in humanitarno delo na področju delovanja Rdečega križa Kranj.
Marjan Gantar je že 15 let član območnega odbora Rdečega Križa Slovenije, Območnega združenja Kranj, zadnjih 10 let pa celo predsednik Območnega združenja Kranj. Že kot član odbora je aktivno prispeval k dobremu delovanju območnega združenja. Kot predsednik pa posebno skrb namenja delovanju krajevnih organizacij Rdečega križa, predvsem oživitvi tistih, kjer odbori ne delujejo;

gospod Klemen Markelj – kot tabornik in idejni pobudnik ter organizator čistilne akcije »Očistimo Kranj – Kranj ni več usran!« za odmevno ozaveščanje in aktivnosti na področju ekologije.

Klemen Markelj je eden od idejnih pobudnikov čistilne akcije »Očistimo Kranj   Kranj ni več usran!« in glavni organizator vse od njenih začetkov leta 2001. Akcija se je v 15-ih letih razvila v uspešno izobraževalno in vzgojno metodo za ozaveščanje mladih o ekologiji v vsakdanjem življenju. Sedaj že tradicionalna pobuda vsako leto zbere več kot 3000 udeležencev, ki v enem dnevu očistijo Kranj in njegovo širšo okolico;

gospod Peter Robnik – za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov in ozaveščanje širše družbene skupnosti glede invalidov paraplegikov.

S svojim življenjem, delovanjem in vodenjem Društva paraplegikov Gorenjske (DPG) je gospod Peter Robnik bistveno pripomogel k ozaveščanju širše družbene skupnosti o posledicah prometnih in drugih nesreč ter o dejstvu, da se življenje z invalidskim vozičkom ne konča, temveč se za marsikoga šele začne;

gospod Franc Hafner – za aktivno in uspešno društveno delovanje na območju KS Žabnica.

Franc Hafner si že vrsto let uspešno prizadeva za izboljševanje različnih aktivnosti na območju KS Žabnica. S svojo družabnostjo, zgovornostjo in delovnim elanom je pripravljen sodelovati v raznih projektih, pri čemer je pomembno vplival na razširitev telefonskega omrežja in javne razsvetljave, izboljšanje gozdnih, krajevnih in medkrajevnih poti ter obnovo in vzdrževanje spominskih obeležij.

Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmejo:
mag. Franc Rozman – ob 20-letnici uspešnega vodenja Gimnazije Kranj in njene prepoznavnosti v slovenskem prostoru.

V času njegovega vodenja šole je Gimnazija Kranj ostala ena izmed najuspešnejših srednjih šol v Sloveniji. Poleg odličnih rezultatov na maturi je šola pod njegovim vodstvom dosegla izreden premik predvsem na glasbenem področju. Pod njegovim vodstvom in prizadevanji je Gimnazija Kranj uvedla mednarodno maturo, kar je pomembna pridobitev tako za šolo kot za gorenjsko regijo;

Odbojkarski klub Triglav Kranj– za več kot 50-letno uspešno delovanje, zlasti na področju dela z mladimi.

Odbojkarski Klub Triglav Kranj je s svojo 50-letno tradicijo eden redkih gorenjskih športnih kolektivov v 1. ligi. Poleg številnih vidnih uvrstitev na državnem prvenstvu in mednarodnih turnirjih igra pomembno vlogo pri športnem udejstvovanju mnogih mladih Kranjčanov ter s svojimi humanitarnimi akcijami bogati dogajanje v mestni občini;
 

gospod Branko Mesec – za družbeno aktivno medkrajevno delovanje.

Branko Mesec je že 15 let član upravnega odbora, tajnik in predsednik Športnega društva Žabnica. Tri mandate je bil član in podpredsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje. Aktiven je bil tudi kot svetnik in član odborov pri mestnem svetu.. Prav tako je izjemno dejaven v Društvu upokojencev Žabnica in se zavzema za njegovo modernizacijo, med drugim z uvedbo računalniške podpore pri poslovanju društva.

Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme:
gospod Jože Eržen – kot kipar, grafik, slikar in uspešen likovni pedagog za uveljavljeno 45-letno delo na področju likovne umetnosti.

Akademski kipar Jože Eržen se je s svojim petinštiridesetletnim delom na področju likovne umetnosti uveljavil kot samosvoj in originalen avtor. Razvil je samosvoj prepoznavni likovni slog, ki je vezan na postkubistično-konstruktivistično figuraliko, ki jo občasno transformira v abstrakcijo. Uveljavil se je kot uspešen pedagog, kot likovnik pa se je publiki predstavil z več kot 100 samostojnimi razstavami.

Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme:
gospod Jasmin B. Frelih   kot prozaist, pisatelj, umetnik za obetavno delo na področju književnosti.

Jasmin B. Frelih je prozaist, ki pri svojem delu stavi na umetnost. Za svoj prvenec roman Na/pol je v maju 2016 prejel prestižno nagrado Evropske unije za literaturo 2016. Za isti roman je v Sloveniji že prejel najvišjo literarno nagrado Kersnik. Kljub svoji mladosti je pokazal odličnost samega evropskega vrha in s svojimi dosežki pripomogel k prepoznavnosti Kranja.