Novice

22. julij, 2016
Neresnično poročanje Dnevnika o nakupu hiše v starem Kranju

Časopis Dnevnik je danes, 22. julija 2016, objavil tendenciozen zapis z neresničnim sporočilom, vezan na potencialni nakup hiše v starem Kranju s strani Mestne občine Kranj.
 

Dejstva so naslednja:
Hiše na Tomšičevi 19 v starem Kranju ne župan Boštjan Trilar ne Mestna občina Kranj še nista kupila in zato ni možno govoriti oziroma je povsem netočna in zavajajoča navedba v naslovu, da je župan preplačal podrtijo, ki se je ne sme podreti. Prav tako ni res, da gre pri zadevi z nakupom nepremičnine za kakršnokoli prevaro in so v tem pogledu navedbe Dnevnika povsem neresnične.  Avtor novinarskega zapisa je bil seznanjen, da nakup hiše doslej ni bil opravljen – nobena pogodba ni bila podpisana in ni bilo izvedeno nobeno nakazilo.
Svet MO Kranj je na junijski seji potrdil nakup nepremičnine za potrebe ureditve Gasilskega trga na lokaciji dotrajane hiše. Na seji je bilo povedano, da je plan hišo podreti in predlagana je bila zaveza, da se Gasilski trg uredi do konca tega mandata. Razumeti je treba, da sklep občinskega sveta pomeni dovoljenje, da se postopek nakupa nepremičnine lahko začne. Nakup nepremičnine pa  bo izveden samo v primeru in ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, kar vključuje tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine za rušenje dotrajanega objekta.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar ponovno poudarja, da je bil nakup hiše na Tomšičevi 19 predlagan v odkup izključno s ciljem, da se na tem območju uredi Gasilski trg in s tem sanira lokacijo, na kateri je propadajoči objekt, hkrati pa zagotovi večjo dostopnost za intervencijsko pot. Vsekakor pa do nakupa objekta ne bo prišlo, dokler ne bo pridobljeno soglasje za rušenje. Zato je žaljivo govoriti, da župan kogarkoli zavaja ali da je bil oškodovan občinski proračun. Edini cilj je, da se območje tega dela starega Kranja dokončno uredi, kot je bilo zasnovano že v okviru urejanja kompleksa gradu Khislstein in idejne zamisli kulturne četrti.